14 december 2010 - 10:47

Met erfpacht maakt Hilversum woningen betaalbaar

Met erfpacht maakt Hilversum woningen betaalbaar

In Hilversum is een bijzondere erfpachtregeling in het leven geroepen om een impuls te geven aan de stagnerende woningbouw. De erfpachtregeling is voor ruim 50 procent van de kopers doorslaggevend geweest bij de aankoop van een appartement in Entrada in het centrum van Hilversum. Dit blijkt uit een enquête onder de toekomstige bewoners. De erfpachtregeling maakt de woningen ook voor mensen met een lager inkomen beter betaalbaar. Vrijwel alle appartementen van Entrada zijn verkocht.

De erfpachtregeling met ingroeicanon verruimt de financieringsmogelijkheden van de kopers aanmerkelijk. De investeringsruimte neemt met circa tien procent toe omdat kopers niet hoeven te investeren in de grond die bij hun woning hoort. Juist voor starters en jonge gezinnen is die extra investeringsruimte essentieel om in de huidige markt een woning te kunnen kopen. Het merendeel van de kopers is alleenstaand of samenwonend/getrouwd zonder kinderen. De leeftijdsgroepen van 26 tot 34 jaar en van 46 tot 65 jaar zijn het meeste vertegenwoordigd.

Ronald Huikeshoven, directeur AM Noord-Holland: ‘De door ons geïntroduceerde erfpachtregeling van de gemeente kent uitsluitend winnaars. Het heeft dynamiek gebracht in de Hilversumse woningmarkt, de kopers profiteren van de lagere woonlasten, de gemeente kan op de lange termijn rekenen op een positieve grondexploitatie en wij zijn erin geslaagd vrijwel alle woningen in een relatief hoog tempo te verkopen. Bovendien krijgt een prachtige plek in de binnenstad van Hilversum nu de langverwachte, hoogwaardige invulling die het verdient’.


Lagere woonlasten

De ingroeicanon die de gemeente heeft ingesteld, betekent dat de bewoners vooral in de eerste jaren lagere woonlasten hebben. In het eerste jaar van bewoning betalen de bewoners geen canon. In het tweede jaar betalen bewoners tien procent van de verschuldigde canon, waarna dit percentage jaarlijks met tien procent toeneemt tot uiteindelijk honderd procent van de canon betaald moet worden. Wethouder Jan Rensen: ´We hebben de erfpachtregeling met ingroeicanon in het leven geroepen om de stagnerende woningmarkt in Hilversum een impuls te geven en starters en jonge gezinnen een kans te geven op die woningmarkt. Het is goed te zien dat blijkt dat deze groep mensen de woningen hebben gekocht. Erfpacht mag dan een oud instrument zijn, de wijze waarop wij het nu inzetten, biedt veel woningzoekenden soelaas. Op termijn heeft ook de gemeente er baat bij’.

Entrada bestaat uit vijf ranke woontorens met in totaal 151 appartementen, waarvan 61 koopwoningen die in twee torens zijn ondergebracht. De 90 vrije sector huurappartementen verhuurt wooncorporatie Dudok Wonen. De verhuur is inmiddels gestart. Belangstellenden kunnen zich voor een huurappartement aanmelden op www.entradahilversum.nl. Alle torens zijn nu in aanbouw. De huurappartementen worden in het eerste kwartaal van 2011 opgeleverd. Volgens planning wordt Entrada in 2012 in zijn geheel opgeleverd.