15 december 2010 - 00:00

Nieuwe stap ontwikkeling Kraanbolwerk

Gemeente Zwolle, gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Schaepman hebben mondeling overeenstemming bereikt over de verkoop van de locatie Schaepman gelegen op het Kraanbolwerk. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van dit gebied.

De drie betrokken partijen – AM, Schaepman en de gemeente Zwolle – hebben overeenstemming bereikt onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring. In januari 2011 wordt het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij akkoord, zal de gemeente hierna toewerken naar een koopovereenkomst met Schaepman en een reserveringsovereenkomst met AM. De verdere planontwikkeling gebeurt onder voorbehoud van de noodzakelijke verwerving van grond van een derde partij door AM.

De toekomstige ontwikkeling van de Schaepmanlocatie kan mede tot stand komen dankzij bijdragen van het rijk en de provincie Overijssel. Het rijk draagt € 5 miljoen bij aan de ontwikkeling van deze locatie. De gemeente en de provincie Overijssel investeren beide een bedrag van € 2,5 miljoen.

Wethouder Erik Dannenberg: “Ik ben blij dat deze overeenkomst zicht biedt op de gebiedsontwikkeling van dit deel van de binnenstad. Deze ontwikkeling betekent niet dat er gelijk gebouwd kan worden op de locatie Kraanbolwerk. Het planvormingstraject moet nog opgestart en doorlopen worden. Dit doen wij in nauw overleg met omwonenden en belanghebbenden”. De bestaande bebouwing moet nog worden gesloopt en daarna moet de gemeente de grond op het terrein nog saneren.

Directeur Alex Voordes van AM (regio Noordoost te Zwolle) omschrijft de Schaepmanlocatie als een betekenisvolle plek als onderdeel van de stadskroon van Zwolle. “Wij zijn vereerd dat wij op deze plek een nieuwe entree van de binnenstad mogen ontwikkelen. Kraanbolwerk wordt een bijzonder en hoogwaardig woongebied”.

In de onderhandelingen is de gemeente Zwolle bijgestaan door adviesbureau Fakton. Bureau van Heijst & Partners deed de onderhandelingen voor Schaepman.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie van der Lee, telefoon (038) 498 20 11.