RSS Feed Persberichten

23 februari 2010

Bunnik, 23 februari 2010 - De districtsraad van Somerset (een graafschap in het zuid-westen van Engeland) heeft een door BAM PPP geleid consortium, waarin BAM Construction en BAM Facilities Management deelnemen, verkozen tot 'preferred bidder' voor realisering van het Building Schools for the Future (BSF) programma. Het pps-contract heeft een waarde van ruim € 600 miljoen.

22 februari 2010

Bunnik, 19 februari 2010 – BAM Nuttall – de Britse infradochter van Koninklijke BAM Groep nv – is in combinatie met Morgan Est door wegbeheerder Highways Agency aangewezen als een van de vier partners voor de realisering van spitsstroken op een aantal belangrijke snelwegen gedurende de komende vier jaar. Elke partner kan in concurrentie meedingen naar de projecten in het kader van deze raamovereenkomst (National Framework Contract). Het totale budget bedraagt naar verwachting meer dan € 2 miljard.

19 februari 2010

Apeldoorn, 18 februari 2010 - Ontwikkelcombinatie Le Couteau, bestaande uit BAM Woningbouw Deventer en Koopmans Bouwgroep, start samen met wethouder Hans Wegman van de gemeente Apeldoorn met het bouwrijp maken van het Amefa Kwartier, de voormalige locatie van de messenfabriek in Apeldoorn. Het officiële startsein van het bouwrijp maken gebeurde in stijl, namelijk met roze helmen: de kleur die is gebruikt bij de promotie van het Amefa Kwartier. Het project bestaat uit 81 woningen en de bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting medio 2010 van start gaan. Foto: De Beeldredaktie/ Moniek Polak.

18 februari 2010

Utrecht/Veenendaal, 18 februari 2010 - Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de eerste huurder in het door Bouwcombinatie Brouwerspoort vof ontwikkelde en gerestaureerde pand Hollandia Wol in het centrum van Veenendaal. Wethouder Jaap Pilon en Henny van Aken hebben namens de gemeente Veenendaal en de Bouwcombinatie Brouwerspoort de huurovereenkomst getekend.

18 februari 2010

Bunnik, 18 februari 2010 - De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv maakt onderstaande directiebenoemingen in het Verenigd Koninkrijk bekend.

18 februari 2010

(Gezamenlijk persbericht van BAM Civiel bv en Max Bögl Nederland B.V.:) Gouda / Nijmegen, 18 februari 2010 - De combinatie BAM Civiel - Max Bögl Nederland heeft de opdracht verworven voor de nieuwe Nijmeegse stadsbrug. Deze brug verbindt Nijmegen-West met de Waalsprong. Opdrachtgever is de gemeente Nijmegen. Opdrachtsom is circa € 140 miljoen.

16 februari 2010

Bunnik, 16 februari 2010 - Het nettoresultaat van Koninklijke BAM Groep nv voor 2009 zal naar verwachting € 30 miljoen bedragen. Dit is € 70 miljoen lager, dan de eerder uitgesproken verwachting van ten minste € 100 miljoen. BAM publiceert donderdag 4 maart 2010 de volledige cijfers over het verslagjaar 2009.

16 februari 2010

(Persbericht Amefa Kwartier / Ontwikkelcombinatie Le Couteau C.V.:) Apeldoorn, 15 februari 2010 - Wethouder Hans Wegman van de gemeente Apeldoorn geeft woensdag 17 februari het officiële startsein voor het bouwrijp maken van woningbouwproject Amefa Kwartier bestaande uit 81 woningen. Dit project op de voormalige locatie van messenfabriek Amefa is ontwikkeld door Le Couteau C.V., een ontwikkelcombinatie van BAM Woningbouw Deventer en Koopmans Bouwgroep.

11 februari 2010

(Persbericht gemeente IJsselstein:) IJsselstein, 11 februari 2010 - Wethouder Ruimtelijke Ordening Mieke Overkamp en de directieleden van de betrokken ontwikkelaars AM, Florie Projectontwikkeling, Van Wijk Ontwikkeling en RIZ tekenden woensdag 10 februari de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Oranje Nassaukades. Dit betekent een belangrijke stap in de realisatie van dit ambitieuze binnenstedelijk plan in het centrum van IJsselstein.

10 februari 2010

Nieuwegein, 10 februari 2010 - BAM Woningbouw Utrecht organiseert op dinsdag 16 februari een voorlichtingsbijeenkomst over de bebouwing van 't Landje van Kemp, die begin 2011 van start gaat. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de inwoners van Werkhoven en andere belangstellenden zich op de hoogte stellen van de stand van zaken en de ontwikkelingen met betrekking tot dit nieuwbouwproject.

10 februari 2010

BAM Construction heeft het universiteitsgebouw 'the Gateway' voltooid. Het complex vormt de eerste fase van de nieuwe campus voor Buckinghamshire New University. Het graafschap Buckinghamshire ligt ten noordwesten van Londen en wordt kortweg aangeduid als Bucks. Het universiteitscomplex – bouwsom ruim € 65 miljoen – omvat auditoria, sportzalen, dans- en toneelstudio's en videoproductieruimten. Het sport- en fitnesscentrum en de bibliotheek zijn tevens toegankelijk voor niet-studenten. Het gebouw is ontworpen door het wereldwijd opererende architectenbureau RMJM.

10 februari 2010
Prof.ir. G.J. Maas

Bunnik, 10 februari 2010 - Het European Construction Technology Platform (ECTP) heeft prof.ir. G.J. Maas, directeur Strategie van Koninklijke BAM Groep nv, verkozen tot voorzitter. Ger Maas volgt in deze functie Michel Cote, Directeur général délégué van Bouygues Construction, op.

10 februari 2010

(Persbericht Heilijgers:) Amersfoort, 10 februari 2010 - Heilijgers heeft op 9 februari 2010 voor de vijfde achtereenvolgende keer het Keurmerk Klantgericht Bouwen ontvangen. Met het verkrijgen van het certificaat heeft Heilijgers ook in 2009 bewezen de kwaliteit van de woningen en de dienstverlening aan haar kopers goed op orde te hebben. Daarmee onderscheidt het bedrijf zich met name op het gebied van de contacten met de kopers en het geringe aantal (opleverings)punten. Heilijgers is een van de twee bedrijven in Amersfoort die het Keurmerk mogen dragen. In totaal ontvingen zeventig bouwondernemingen het Keurmerk Klantgericht Bouwen, waaronder ook BAM Woningbouw Amsterdam. Er zijn zeven bedrijven die hun keurmerk hebben verloren vanwege onvoldoende prestaties.

9 februari 2010

Amsterdam, 9 februari 2010 - BAM Woningbouw Amsterdam is gestart met de oplevering van het eerste blok woningen van het project 216 woningen in Westwijk in Amstelveen. In week 11 zijn alle woningen opgeleverd.

9 februari 2010

(Persbericht gemeente Delft en ontwikkelingscombinatie Watertuinen:) Delft, 9 februari 2010 - Maandag 8 februari ondertekenden de wethouders Anne Koning en Dick Rensen, namens het college van B&W Delft, en Gerhard Bolk en Willem Krzeszewski, namens de ontwikkelingscombinatie Watertuinen van Delft CV (AM en Staedion), de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Watertuinen van Delft. Het voormalige TNO-terrein wordt getransformeerd tot een groenstedelijk woonmilieu in een parkachtige setting. De ambities voor het gebied in de Delftse TU-wijk zijn groot. Gemeente, AM en Staedion streven naar een geheel nieuw woonmilieu met een eigen identiteit dat ook kenniswerkers moet aantrekken.

4 februari 2010

(Persbericht Provincie Limburg:) Maastricht, 4 februari 2010 - De Provincie Limburg gunt de opdracht voor het werk rondom de bouw en het onderhoud van de Innovatoren op het Floriadeterrein in Venlo voorlopig aan BAM Utiliteitsbouw.

3 februari 2010

(Persbericht Rijkswaterstaat:) 3  februari 2010 - Rijkswaterstaat gunt de opdracht voor de wegverbreding van de A28 tussen Zwolle en Meppel aan BAM. In totaal deden zes partijen een aanbieding op dit Spoedaanpakproject. Op basis van prijs en kwaliteit heeft Rijkswaterstaat een keuze gemaakt. De werkzaamheden starten in 2010 en zijn in 2011 gereed.

2 februari 2010

HOKA Verkeerstechniek - deel uitmakend van BAM Wegen - heeft de eerste HOKA-RIS geplaatst langs rijksweg A73. Het systeem is geplaatst voor de Roer- en Swalmentunnels, waar regelmatig rijstrookafsluitingen plaatsvinden.

1 februari 2010

(Persbericht gemeente Den Haag:) Den Haag, 29 januari 2010 - Onder begeleiding van Chinese trommelaars, leeuwendansers, vuurwerk en muziek openden vanavond burgemeester Jozias van Aartsen en ambassadeur H.E. Zhuang Jun van China officieel de Chinese poorten in de Wagenstraat die de entree vormen tot het Haagse Chinatown.