BAM: nettoresultaat 2009 € 31 miljoen door vastgoed

  • Vastgoed verlies, alle overige sectoren winstgevend
  • Verliezen Vastgoed in 2009: € 266 miljoen inclusief bijzondere waardeverminderingen en afwaardering goodwill
  • Opbrengsten 2009: € 8,4 miljard (2008: € 8,8 miljard)
  • Orderportefeuille € 11,2 miljard ultimo 2009 (€ 13,1 miljard ultimo 2008)
  • Dividendvoorstel € 0,10 in contanten per gewoon aandeel (2008: € 0,50)
  • Versterking vermogenspositie door claimemissie van circa € 250 miljoen

Klik hier voor het gehele persbericht.

Gang van zaken 2009

Koninklijke BAM Groep heeft een moeilijk jaar achter de rug. In vrijwel alle markten kampen werkmaatschappijen met krimpende volumes, toenemende concurrentie en aanzienlijke prijsdruk. Hierdoor staan resultaat, omzet en werkvoorraad onder druk. Diverse bedrijven - zowel binnen als buiten Nederland - hebben hun organisatie aangepast aan de gewijzigde marktsituatie. Gegeven de ongunstige marktomstandigheden hebben de meeste werkmaatschappijen in 2009 naar behoren gepresteerd. Met uitzondering van vastgoedactiviteiten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben alle sectoren en alle landen het boekjaar 2009 winstgevend afgesloten.