BAM: Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten

  • Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: € 50,6 miljoen
  • Opbrengsten eerste halfjaar 2010: € 3.430 miljoen
  • Alle sectoren winstgevend, behalve Vastgoed
  • Orderboek toegenomen tot € 12,4 miljard (+ 12% ten opzichte ultimo 2009)
  • Claimemissie succesvol afgerond en nieuwe afspraken financiering geëffectueerd

Klik hier voor het gehele persbericht.

Gang van zaken eerste halfjaar 2010

Koninklijke BAM Groep nv behaalde in het eerste halfjaar 2010 € 3.430 miljoen aan opbrengsten. Dit is circa 15 procent minder dan in het eerste halfjaar 2009 (€ 4.043 miljoen). De voornaamste oorzaak van de opbrengstdaling is het teruggevallen volume in woningbouw en vastgoed. De gevolgen van de lange vorstperiode in het begin van het jaar zijn voor de meeste bedrijven beperkt gebleven.

Alle sectoren hebben het eerste halfjaar winstgevend afgesloten, met uitzondering van Vastgoed, waar sprake was van een verlies. Het resultaat vóór belasting is toegenomen tot € 66,2 miljoen (2009: € 53,7 miljoen). Het nettoresultaat van de Groep over het eerste halfjaar van 2010 bedraagt € 50,6 miljoen (2009: € 41,9 miljoen).