RSS Feed Persberichten

12 juli 2010

Kenniscentrum Fundeon heeft BAM Wegen Regio West genomineerd voor de onderscheiding 'Beste Leerbedrijf Infra'. BAM Wegen moet het in deze categorie opnemen tegen Nota Straatmakers en Heijmans Wegenbouw. In totaal zijn twaalf bedrijven in vier categorieën in de race om het Beste Leerbedrijf Bouw & Infra 2010 te worden. De Fundeon Onderwijsprijzen worden uitgereikt op 30 september 2010 in Zwolle.

9 juli 2010

Groningen, 9 juli 2010 - Het tweede deelproject van De Velden, dat bestaat uit 55 woningen en wordt gerealiseerd in opdracht van Nijestee Vastgoed, heeft het hoogste punt bereikt. Het project wordt gerealiseerd op de plaats waar voorheen het stadion van voetbalclub FC Groningen lag.

8 juli 2010

Bunnik, 6 juli 2010 - Stichting Sint Jacob en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben op 6 juli 2010 de ontwikkelings- en realisatieovereenkomst gesloten voor het plan Het Overbos in Heemstede. Anita Louwers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Sint Jacob en Ronald Huikeshoven, directeur AM Noord-Holland, tekenden deze overeenkomst.

8 juli 2010

Amsterdam, 8 juli 2010 - De Ontwikkelcombinatie Nieuw Waterlandplein CV, een initiatief van AM en Ymere, heeft besloten nog in 2010 te starten met de nieuwbouw op het Waterlandplein in Amsterdam Noord.  Eerder dit jaar berichtte de ontwikkelcombinatie dat realisatie van dit nieuwbouwproject door de financiële crisis was uitgesteld. Inmiddels is financieringsruimte gevonden, mede door positieve onderhandelingen met de gemeente Amsterdam, waardoor de bouw nog dit jaar van start kan gaan.

6 juli 2010

Ridderkerk, 5 juli 2010 - Wethouder Ad Los (onder meer ruimtelijke ontwikkeling, economie en stedelijke ontwikkeling) heeft maandag 5 juli in het bijzijn van kopers en overige betrokkenen de officiële handeling verricht om de doorgang en voortgang van de bouw van het project Het Bordes te bekrachtigen.

6 juli 2010

(Persbericht Rijkswaterstaat:) Utrecht, 6 juli 2010 - Plaatsvervangend directeur-generaal van Rijkswaterstaat, Theo van de Gazelle en Nico de Vries van de Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep hebben vrijdag 2 juli 2010 het contract voor de verbreding van de A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal ondertekend. Binnen dit project wordt in beide richtingen een extra rijstrook aangelegd. Tevens valt hier de bouw en aanpassing van viaducten en verkeerstechnische installaties en het onderhoud gedurende twintig jaar onder.

6 juli 2010

(Persbericht Volkshuisvesting Arnhem:) Arnhem, 6 juli 2010 - Onlangs is samen met kopers van een nieuwbouwwoning in De Groene Singel, opdrachtgever Volkshuisvesting Arnhem, BAM Woningbouw Deventer en de betrokken makelaars de start bouw verricht van het bouwproject De Groene Singel. Een belangrijk moment voor de kopers, maar ook voor Malburgen en de stad. Over ruim één jaar staan op de locatie aan de Snoekstraat en Karperstraat 51 sfeervolle eengezinswoningen.

30 juni 2010

Rotterdam, 30 juni 2010 - Syntrus Achmea Vastgoed heeft van Newport Nesselande CV (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, Lithos en Van Omme & Groot) 59 appartementen in  Barcelona Tower en 43 appartementen in Miami Plaza afgenomen. Beide maken deel uit van het nieuwe woon-, winkel- en verblijfsgebied Badplaats Newport Nesselande in Rotterdam. Syntrus Achmea Vastgoed heeft de appartementen van Newport Nesselande CV inclusief parkeerplaatsen en bergingen gekocht. Zij neemt de appartementen op in haar beleggingsportefeuille en zal de woningen gaan verhuren.

28 juni 2010

Den Haag, 28 juni 2010 - Op maandag 5 juli geven Marnix Norder, wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening en Integratie van de gemeente Den Haag, Willem Krzeszewski van woningcorporatie Staedion en Leendert den Heijer van BAM Woningbouw samen het startsein voor een bijzonder renovatieproject in het hart van Transvaal. Het project 'de Nieuwe Hertzog' is uniek omdat het verwarmd wordt met duurzaam opgewekte warmte via een WKO-systeem (Warmte-Koude-Opslag). Daarnaast staat het project midden in Transvaal waar veel van de oude woningvoorraad juist wordt gesloopt en plaats maakt voor nieuwbouw.

28 juni 2010

Amsterdam, 28 juni 2010 - Gemeente Amsterdam en Ontwikkelingscombinatie De Bongerd (AM, Eigen Haard, BNG Gebiedsontwikkeling en Van der Leij Groep) hebben maandag 28 juni een uitvoeringsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van 555 woningen in de nieuwbouwwijk De Bongerd in Amsterdam-Noord. De overeenkomst betreft de tweede en derde fase met in totaal 555 woningen. In De Bongerd komen uiteindelijk circa 1.300 woningen. De eerste fase met 320 woningen is in zijn geheel afgerond.

28 juni 2010

Heerenveen, 28 juni 2010 - Wethouder Siebren Siebenga (o.m. ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing en woningbouw) zal woensdag 30 juni in aanwezigheid van de kopers en overige betrokkenen het officiële startsein geven voor de bouw van 20 woningen op de voormalige schoollocatie van de HBS aan De Fok te Heerenveen.

28 juni 2010

(Nieuwsbericht website van Belgisch Ministerie van Landsverdediging:) Brussel, 28 juni 2010 - In naam van de NAVO heeft minister van Defensie Pieter de Crem de bouw van het nieuwe hoofdkwartier toegewezen aan BAM Alliance.

28 juni 2010

(Gezamenlijk persbericht Rijkswaterstaat en Koninklijke BAM Groep nv:) Utrecht/Bunnik, 28 juni 2010 - Rijkswaterstaat heeft de verbreding van de A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal gegund aan BAM. Het project omvat de aanleg van een extra rijstrook in beide richtingen en de bouw en aanpassing van viaducten en verkeerstechnische installaties en het onderhouden gedurende twintig jaar. De contractwaarde voor BAM bedraagt circa € 260 miljoen.

25 juni 2010

(Persmededeling 74 van Belgisch Ministerie van Landsverdediging:) Brussel, 25 juni 2010 - Minister van Defensie Pieter De Crem, handelend in naam en voor rekening van de NAVO, heeft de aanbesteding voor het bouwen van de nieuwe NAVO-zetel in Brussel toegewezen aan de ondernemingsgroep BAM Alliance voor een bedrag van 460 miljoen euro, hetzij 28 procent minder dan het ramingsbedrag.

24 juni 2010

Middelburg, 23 juni 2010 - De Coöperatieve Vereniging van Eigenaren van winkelcentrum Dauwendaele in Middelburg heeft na unanieme besluitvorming een intentieovereenkomst met IPMMC Vastgoed gesloten voor de herontwikkeling en uitbreiding van dit winkelcentrum.

21 juni 2010

Bunnik, 21 juni 2010 - De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft het voornemen ir. B. Schultze per 1 september 2010 te benoemen tot directeur van BAM Infratechniek bv. Bas Schultze (42) is thans directeur BAM Wegen regio Oost. 

18 juni 2010

(Persbericht gemeente Amstelveen:) Amstelveen, 18 juni 2010 - De gemeente Amstelveen gaat ook in de wegenaanleg CO2 terugdringen. Bij de herstructurering van de Beneluxbaan, ter hoogte van de Groenelaan/Ouderkerkerlaan, maakt BAM Wegen gebruik van Laag Energie Asfalt Beton (LEAB). Met deze keuze bespaart Amstelveen op die plek maar liefst 23 ton CO2 uit. Deze maatregel past in het Energiebeleidsplan 2009 - 2012 en het gemeentelijk streven naar energieneutraliteit in 2040.

17 juni 2010

Bunnik, 17 juni 2010 - Interbuild nv - werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, actief op de utiliteitsbouwmarkt van Vlaanderen en Brussel - heeft in combinatie opdracht verworven voor de bouw van de hoofdzetel van de Europese Raad. Het betreft uitbreiding en renovatie van Résidence Palace, aan de Wetstraat in het hart van de Europese wijk van Brussel. De projectsom bedraagt circa € 180 miljoen, waarvan zeventig procent voor Interbuild.

16 juni 2010

Den Haag, 16 juni 2010 - Tebodin Consultants & Engineers heeft een nieuwe vestiging geopend in  Guangzhou in de provincie Guangdong in het zuiden van China. Met dit tweede kantoor in China versterkt het advies- en ingenieursbureau de marktpositie en kan voldoen aan de toenemende vraag naar consultancy en engineering services.

Pagina's