Banne Binnen CV sluit koopovereenkomsten voor centrumplan De Banne in Amsterdam-Noord

Banne Binnen CV sluit koopovereenkomsten voor centrumplan De Banne in Amsterdam-Noord

Nieuwegein/Amsterdam, 31 januari 2011 - Ontwikkelingscombinatie Banne Binnen CV (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en woningstichting Rochdale) heeft diverse koop- en huurovereenkomsten gesloten voor het multifunctionele centrumplan De Banne in Amsterdam-Noord. Het plan dat verschijnt op het Bezaanjachtplein behelst de ontwikkeling van een winkelcentrum van 7.400 m², 200 appartementen, een activiteitencentrum van 3.400 m² en ruim 400 parkeerplaatsen.


Wonen

Met Syntrus Achmea is een koopovereenkomst gesloten voor twee woonblokken met in totaal vijftig appartementen en bijbehorende vijftig parkeerplaatsen. Woningstichting Rochdale wordt de eigenaar van 51 sociale huurappartementen, inclusief 41 parkeerplaatsen. Zorginstelling Cordaan neemt 36 zorgwoningen inclusief tien parkeerplaatsen in haar huurportefeuille op. Syntrus Achmea heeft een koopoptie op de woningen van Cordaan. De overige 63 startersappartementen zullen eind 2011 door Banne Binnen CV in verkoop worden genomen.


Winkelcentrum

Het nieuwe winkelcentrum (7.400 m²) dat verrijst op het Bezaanjachtplein, vervangt het verouderde winkelcentrum In de Banne. De huidige winkeliers krijgen voorrang bij de aankoop van een nieuw winkelpand. Met een overgroot deel van de bestaande winkeliers zijn inmiddels koopovereenkomsten gesloten. Met een aantal winkeliers voert Banne Binnen CV nog gesprekken.


Wijkcentrum

Stadsdeel Amsterdam-Noord is de afnemer van het activiteitencentrum (3.400 m²) voor sport en cultuur en 236 openbare plaatsen in de parkeergarage. In het activiteitencentrum zijn een bibliotheek, gymzalen, naschoolse opvang, toneelzaal en activiteiten-, vergaderruimten voorzien.


De Banne

De wijk De Banne wordt ingrijpend aangepakt. Door de realisatie van het nieuwe, multifunctionele centrum op het Bezaanjachtplein en de verbetering van de ruimtelijke structuur van het centrumgebied, is de ontwikkeling een belangrijke drager in de integrale wijkaanpak. Ontwikkelingscombinatie Banne Binnen is tevens de ontwikkelaar van toekomstige deelprojecten in De Banne, zoals Banneplein Oost, Banneplein West en Ankerplaats.

Het ontwerp voor het nieuwe centrumplan is van RPHS Architecten. De bouw is 29 december 2010 gestart en is in handen van BAM Woningbouw.