Maatregelen groot onderhoud bepaald in samenspraak met bewoner

Breda, 3 januari 2011 – BAM Woningbouw Breda start begin 2011 met het groot onderhoud van in totaal tachtig woningen in onder meer de Puccini- en Tartinnistraat in Tilburg voor opdrachtgever WonenBreburg. De opdracht is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bewoners, die door middel van een klankbordgroep inspraak hadden in de renovatiemaatregelen.

De tevredenheid over de locatie is over het algemeen groot en de behoefte om te verhuizen klein. Toch waren de bewoners van mening dat er een verbeterslag gemaakt kon worden. WonenBreburg komt hierin tegemoet en past de woningen zo goed mogelijk aan op de eisen van deze tijd. De woningen, verdeeld over acht woonblokken, ondergaan zowel aan de binnen- als de buitenkant een aantal aanpassingen. Buiten worden gevelkozijnen en deuren vervangen, voegwerk wordt vernieuwd en ook worden de woningen voorzien van nieuwe dakpannen. In de woning wordt de keuken vervangen, het toilet en de badkamer vernieuwd en worden energiebesparende maatregelen toegepast. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van HR++ glas en het aanbrengen van dak- en spouwmuurisolatie. De opknapbeurt zorgt ervoor dat bewoners nu en in de toekomst, prettig kunnen wonen in een modern woongebouw en in een woning waar bewoners trots op kunnen zijn.

Een belangrijk aspect bij de renovatie van de woningen is communicatie. Karin op ’t Hoog, projectleider bij WonenBreburg, vertelt dat al eerder goede ervaringen zijn opgedaan met een klankbordgroep. Er is dan ook bewust gekozen om dit ook bij het groot onderhoud aan de Puccinistraat toe te passen. De klankbordgroep bestaat uit tien bewoners en zij praat met WonenBreburg mee over de aanpassingen. Zo kan er worden geventileerd welke aanpassing wel gewenst is en welke niet. Aanpassingen die bijvoorbeeld een huurverhoging tot gevolg hebben of een eenmalige financiële bijdrage vergen van de huurder, worden aan de klankbordgroep voorgelegd.

BAM Woningbouw Breda heeft inmiddels een modelwoning aan de Donizettistraat gerealiseerd. Deze woning vormde het middelpunt van de bewonersavond en de kijkdag die onlangs zijn georganiseerd. Bewoners konden met eigen ogen zien welk effect de aanpassingen hebben op hun woning. Zowel de bewonersavond als de kijkdag zijn zeer goed bezocht. Naar verwachting zullen de eerste woningen in februari 2011 worden opgeleverd en is het project in november 2011 gereed.

Nadere informatie: Inge Herbrink, procesmanager Marketing & Innovatie BAM Woningbouw, (030) 659 85 24.