Nieuwe dividendpercentages cumulatief preferente aandelen BAM

Bunnik, 4 januari 2011 - Koninklijke BAM Groep nv maakt bekend dat de dividendpercentages van de converteerbare cumulatief preferente aandelen (serie FP4, subserie 1; ISIN-code NL0000337335 en symbool BAMCP) en de niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen (serie FP4, subserie 2; ISIN-code NL0000337327 en symbool BAMNCP) met ingang van 1 januari 2011 voor een periode van acht jaar conform de statuten van de onderneming respectievelijk 7,95 procent en 7,90 procent per preferent aandeel bedragen.


Nadere informatie:


  • pers: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21;

  • analisten: drs. P.R.E. Snippe, (030) 659 87 07.