RSS Feed Persberichten

30 november 2011

Bunnik, 29 november 2011 - De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens ir. M.A. van Raaij MBA, alsmede ir. B.H. Regtuijt per 1 januari 2012 te benoemen tot directeur van BAM Rail bv.

29 november 2011

(Persbericht Energiesprong:) Ede, 25 november 2011 - In broedplaats de Enkahal in Ede ontvingen op 24 november zes coalities met integrale bouwconcepten een geldprijs voor doorontwikkeling uit de handen van prof.dr.ir. Jan Rotmans (Drift, Urgenda) tijdens Manifestatie De Voorsprong. De eerste prijs (€ 20.000,-) op het vlak van renovatie ging naar Team Prestatiehuis, en voor nieuwbouw ging die naar All Electric W&R-Groenwoning. 

28 november 2011

Drachten, 28 november 2011 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM start in december met de bouw van twintig eengezinswoningen type Ajke in deelplan De Luwte II in het uitbreidingsgebied Drachtstervaart in Drachten. De woningen zijn alle gelegen aan de Drachtstervaart. Wethouders Ties Zweers en Nieske Ketelaar van de gemeente Smallingerland verrichten vrijdag 16 december de officiële handeling. Het merendeel van de woningen is inmiddels verkocht. In deelplan De Luwte II ontwikkelt AM in totaal 130 woningen.

28 november 2011

(Persbericht - Utrecht, 28 november 2011) – Heijmans Wegen, BAM Wegen en KWS Infra zijn een branchebreed initiatief gestart ter verduurzaming van asfaltproductie in Nederland. Gezamenlijk streven zij naar de invoering van een energielabel voor asfaltcentrales om de milieuprestaties in de wegenbouw inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. De benodigde methodiek zal medio 2012 volledig zijn uitgewerkt, waarna het energielabel in de praktijk wordt toegepast. Vanaf dat moment zullen ook de effecten van het Energielabel Asfaltcentrales meetbaar zijn.

25 november 2011

Amsterdam, 25 november 2011 – BAM Woningbouw heeft in Amsterdam Zuidoost honderd appartementen gerealiseerd op het terrein van de voormalige Bijlmerflat Klieverink. De ruime appartementen voor starters en doorstromers liggen in een groene, rustige woonbuurt dicht bij de stad én uitvalswegen. De woningen zijn verdeeld over een koopblok en drie blokken sociale en commerciële huur.

25 november 2011

Drachten, 25 november 2011 - BAM Woningbouw Noord heeft alle 24 ruime en comfortabele starterswoningen van het project ‘de Populieren’ in de woonwijk Oostindie in Leek opgeleverd.

24 november 2011

Bunnik, 24 november 2011 – Crossrail, een dochteronderneming van Transport for London, heeft de bouwcombinatie BAM Nuttall (de Britse infrabouwer van Koninklijke BAM Groep nv), Ferrovial Agroman and Kier Construction (BFK) opdracht verleend voor de bouw van Crossrail-station Farringdon. De bouwsom bedraagt meer dan £ 200 miljoen (meer dan € 230 miljoen). Het project omvat de aanleg van het ondergrondse station (westelijke en oostelijke kaartverkoopruimten), de perrontunnels en de verbindingstunnels voor reizigers.

24 november 2011

(Persbericht van het Kabinet van minister Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, van de Europese Investeringsbank en van het gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen:) Antwerpen, 21 november 2011 - In de haven van Antwerpen hebben Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, voorzitter van de Europese Investeringsbank Philippe Maystadt en havenschepen en voorzitter van het Havenbedrijf Marc Van Peel maandagnamiddag het officiële startschot gegeven voor de bouw van de tweede sluis op de Linkeroever.

24 november 2011

Arnhem, 24 november 2011 - De ontwikkelingscombinatie Velperparc (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Klaassen Vastgoedontwikkeling) start maandag 28 november met de verkoop van achttien woningen in het deelplan Vlinders in Arnhem-Noord. Het plan maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Velperparc. Het aanbod bestaat uit zestien eensgezinswoningen en twee twee-onder-een-kapwoningen.

22 november 2011

Oss, 22 november 2011 - BrabantWonen en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben het stedenbouwkundig plan voor het Bernhoven-terrein in Oss afgerond en gepresenteerd aan de gemeente. Het plan behelst de ontwikkeling van het Gezondsheidscentrum Oss in combinatie met zorggerelateerde woonfuncties ten behoeve van cliënten van BrabantZorg en circa 110 grondgebonden woningen in een parkachtige omgeving. Na goedkeuring van het stedenbouwkundig plan door het college van BenW kan worden gestart met het beeldkwaliteitsplan en de bestemmingsplanprocedure. Het stedenbouwkundig plan wordt dinsdag 22 november door het college behandeld. Begin 2013 verhuist ziekenhuis Bernhoven naar de nieuwe locatie in Uden en komt het terrein vrij voor ontwikkeling.

22 november 2011

Bunnik, 22 november 2011 - De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft mr. R.J. Jansen MBA per 1 januari 2012 benoemd tot directievoorzitter van Heilijgers bv. Rob Jansen (47) is thans directeur van BAM Utiliteitsbouw regio Oost.

21 november 2011

Culemborg, 21 november 2011 - BAM Infratechniek gaat in samenwerking met Ziut onderzoeken of het door TU Delft en BAM Infratechniek ontwikkelde fijnstofreductiesysteem kan worden toegepast aan lichtmasten van Ziut. Beide partijen hebben daartoe een overeenkomst gesloten.

18 november 2011

(Persbericht gemeente Nijmegen:) Nijmegen, 17 november 2011 - De bouw van de Keizer Karelgarage onder de van Schaeck Mathonsingel gaat bijna de laatste fase in. Het betonnen skelet van de garage is gereed en aanstaande vrijdag 18 november wordt het laatste stuk van het bovendek gestort. Aannemer BAM Civiel gaat de komende maanden besteden aan het maken van de in- en uitritten, het afwerken van de garage en het inrichten van de van Schaeck Mathonsingel. Als alles volgens planning verloopt, wordt de garage voor de vierdaagse van 2012 in gebruik genomen.

17 november 2011
  • Nettoresultaat eerste negen maanden 2011: € 84 miljoen (2010: verlies € 45 miljoen)
  • Marge voor belasting eerste negen maanden 2011: 2,0% conform verwachting
  • Orderportefeuille ultimo september 2011 € 11,1 miljard (ultimo 2010: € 12,1 miljard)
  • Verwacht nettowinstniveau 2011 ongewijzigd: € 120 miljoen
  • Update strategische agenda: vereenvoudiging sectorindeling, heroriëntatie positie sector Consultancy en engineering (Tebodin), intensivering risicomanagement en betreden nieuwe groeipaden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

17 november 2011

Utrecht, 17 november 2011 - De nieuwe huisvesting van IPMMC en AM Real Estate Development in Utrecht heeft de Betonprijs 2011 in de categorie Utiliteitsbouw gewonnen. Het kantoor, ontworpen door Claus en Kaan Architecten, is gerealiseerd door BAM Utiliteitsbouw regio Utrecht.

17 november 2011

Amersfoort, 17 november 2011 - Vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest heeft, namens Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund BV,  55 eengezinswoningen in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst gekocht van ontwikkelingscombinatie Amerstaete (AM, Bouwfonds Ontwikkeling en Dura Vermeer Bouw). De bouw start in december van dit jaar.

17 november 2011

Amersfoort, 14 november 2011 - Eneco en het Amersfoortse bedrijf Heilijgers hebben een akkoord bereikt over de grootscheepse renovatie van het duurzame zonneproject in Nieuwland (Amersfoort). Directeur Henk van Ruitenbeek van Heilijgers Bouw en Frans van de Noort, directeur van Eneco Solar, Bio & Hydro, en Admar van Meer, directeur Eneco Installatie Bedrijven, hebben op vrijdag 11 november 2011 hun handtekening gezet onder de aannemingsovereenkomst voor ruim twee voetbalvelden aan zonnepaneel.

17 november 2011

Bunnik, 17 november 2011 - In verband met de benoeming van een nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv werd in de algemene vergadering van 20 april 2011 besloten de benoemingstermijn van de huidige voorzitter van de raad, de heer W.K. Wiechers, met één jaar te verlengen. De raad van commissarissen heeft met ingang van heden de heer P.A.F.W. Elverding benoemd tot opvolger van de heer Wiechers als voorzitter van de raad. De heer Wiechers zal als commissaris aanblijven tot het einde van zijn huidige benoemingstermijn, die loopt tot na de algemene vergadering van 25 april 2012.

16 november 2011

(Persbericht TAXI-E:) Amsterdam, 16 november 2011 - Vanaf vandaag rijden in Amsterdam, Amstelveen en Schiphol honderd procent groene elektrische taxi’s. Bij TAXI-E (spreek uit ‘taxie’) staan een minimale milieubelasting, promotie van elektrisch vervoer, topservice en een eerlijke prijs centraal. TAXI-E start met twintig Nissans Leaf. Deze zijn uitgerust met Wi-Fi en tablet-pc.

15 november 2011

Bunnik, 15 november 2011 – BAM Properties, het Britse projectontwikkelingsbedrijf van Koninklijke BAM Groep, heeft een winkelpand in Buchanan Street in Glasgow (een van de drukste en meest exclusieve winkelstraten in het Verenigd Koninkrijk) verkocht aan een cliënt van La Salle Investment Management (LIM) voor ruim € 28 miljoen. De koopsom vertegenwoordigt een verwacht rendement van vijf procent.

Pagina's