Woonzorggebouw aan het Baroniepad te Amsterdam-Zuid komt stap dichterbij

Woonzorggebouw aan het Baroniepad te Amsterdam-Zuid komt stap dichterbij

Amsterdam, 1 februari 2011 - Stichting Beheer Ouderenzorg Rivierenbuurt (SBOR) en Vitaal ZorgVast (VZV) hebben op 28 januari 2011 met het sluiten van een formele overeenkomst een verdere stap gezet in de ontwikkeling van een woonzorggebouw voor senioren aan het Baroniepad in Amsterdam.

Al sinds medio 2009 werken beide partners samen aan de ontwikkeling van dit gebouw met 35 wooneenheden voor ouderen met een beperking. De zelfstandigheid van de bewoners staat centraal met zorg en dienstverlening op maat. Zorgverlener PuurZuid wordt hoofdhuurder van het gebouw en zal de woningen doorverhuren aan cliënten met een passende indicatie. Hierdoor is een koppeling tussen de woonvraag en de zorgvraag gegarandeerd.

De zorg kan gedeeltelijk op afstand plaatsvinden. Door de geringe loopafstand tot PuurZuid Woon- en zorgcentrum Torendael is het mogelijk om aanvullende geplande en ongeplande zorg te aan te bieden. Ook kunnen bewoners gebruik maken van het bredere dienstenaanbod in dit woon- en zorgcentrum. In het nieuwe gebouw wordt hiervoor communicatiestructuur aangelegd en is een zorgpost aanwezig. Uiteraard is het gebouw maximaal toegankelijk voor senioren met een beperking.

In het woonzorggebouw zullen de senioren zelfstandig wonen. De benodigde dienstverlening en zorg zijn binnen handbereik. In de overeenkomst tussen SBOR en VZV zijn afspraken over het verdere ontwerptraject van het gebouw vastgelegd en over de realisatie door BAM Utiliteitsbouw. Door de bouwer vroegtijdig in het proces te betrekken, is het totale traject verkort en de kans op fouten in de ontwerp- en realisatiefase geminimaliseerd. Ook kunnen daardoor vroegtijdig afspraken worden gemaakt over de maximale aanneemsom.

SBOR is de vastgoedstichting gelieerd aan PuurZuid. Bij PuurZuid kan elke inwoner van Amsterdam-Zuid vragen stellen over zorg, welzijn én maatschappelijke dienstverlening.

Vitaal ZorgVast, een onderdeel van BAM Utiliteitsbouw, is specialist in vastgoedontwikkeling voor de zorg. Vitaal ZorgVast helpt zorginstellingen bij het ontwikkelen, financieel haalbaar krijgen en realiseren van innovatieve huisvestingsconcepten.

Nadere informatie: Ahmedu de Groot, projectdirecteur Vitaal ZorgVast, 06 52 54 44 51.

Wybren Bakker, bestuurder PuurZuid, (rechts) en Jeroen Kingma, directeur Vitaal ZorgVast.