BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van € 15 miljoen

  • Goede prestaties sectoren Bouw, Infra en Consultancy en Engineering: winst € 211 miljoen (winst 2009: € 203 miljoen)
  • Verlies Vastgoed: € 187 miljoen inclusief al eerder gepubliceerde bijzondere waardeverminderingen (verlies 2009: € 266 miljoen
  • Opbrengsten: € 7,6 miljard (2009: € 8,3 miljard; -9%)
  • Orderportefeuille € 12,1 miljard ultimo 2010 (€ 11,1 miljard ultimo 2009; +9%)
  • Dividendvoorstel € 0,03 keuzedividend (2009: € 0,10 in contanten)
  • Verwachting 2011: nettowinstniveau van € 120 miljoen bij vergelijkbare opbrengsten

Voor de volledige tekst van het persbericht klik hier.