Banne Binnen CV sluit koopovereenkomst met Syntrus Achmea voor 36 zorgwoningen in Amsterdam-Noord

Ontwikkelingscombinatie Banne Binnen CV (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en woningstichting Rochdale) heeft een koopovereenkomst gesloten met Syntrus Achmea voor 36 zorgwoningen in het centrumplan De Banne in Amsterdam-Noord. De zorg- en aanleunwoningen worden gehuurd en geëxploiteerd door zorginstelling Cordaan.

Centrumplan De Banne verschijnt op het Bezaanjachtplein en behelst de ontwikkeling van een winkelcentrum van 7.400 m², 200 appartementen, een activiteitencentrum van 3.400 m² en ruim 400 parkeerplaatsen. Het nieuwe winkelcentrum vervangt het verouderde winkelcentrum In de Banne. De wijk De Banne wordt ingrijpend aangepakt. Door de realisatie van het nieuwe, multifunctionele centrum op het Bezaanjachtplein en de verbetering van de ruimtelijke structuur van het centrumgebied, is de ontwikkeling een belangrijke drager in de integrale wijkaanpak. Het ontwerp voor het nieuwe centrumplan is van RPHS Architecten. De bouw is 29 december 2010 gestart en is in handen van BAM Woningbouw.


AM

Duurzame en inspirerende leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met onze zakelijke partners en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere projecten en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.


Rochdale

Woningstichting Rochdale is een maatschappelijke onderneming die zich inzet voor goed en betaalbaar wonen, in leefbare wijken met kansen voor iedereen. Rochdale verhuurt ruim 40.000 woningen in Amsterdam en omgeving.

Samen met bewoners en andere partijen die zich verantwoordelijk voelen voor leefbare wijken investeert Rochdale de komende jaren volop in het wonen en aanverwante functies, zoals maatschappelijk vastgoed. Wij doen dat in een gebied dat globaal overeenkomt met de ‘Metropool Amsterdam’.

Nadere informatie: AM, Bart Hogenbosch, senior adviseur in- en externe communicatie, (030) 609 73 68.