28 maart 2011 - 18:26

Kempenhaeghe selecteert AM en CRA Vastgoed voor herontwikkeling terrein Providentia in Sterksel

Sterksel, 28 maart 2011 - Stichting Kempenhaeghe heeft gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en CRA Vastgoed na een Europese aanbestedingsprocedure geselecteerd voor de herontwikkeling van de locatie Providentia in Sterksel (Noord-Brabant). De fraaie locatie in de Brabantse Kempen wordt volgens de uitgangspunten van omgekeerde integratie (herontwikkelen van een instellingsterrein, waarbij mensen met en zonder beperking samen leven) herontwikkeld. Het programma bestaat uit zorgwoningen en -voorzieningen voor circa 175 cliënten van Kempenhaeghe, circa 200 woningen, renovatie van het bestaande klooster en de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Kempenhaeghe exploiteert op de fraaie, bosrijke locatie ten oosten van Sterksel een Epilepsiecentrum. Daarnaast is de woongemeenschap Providentia voor patiënten met een verstandelijke beperking op het terrein gehuisvest. Omdat het merendeel van de bestaande bebouwing onvoldoende beantwoordt aan de huidige eisen op het gebied van zorgverlening, is de stichting een Europese aanbestedingsprocedure gestart. Het plan van AM en CRA Vastgoed kwam als beste uit de marktselectie. Kempenhaeghe heeft nu het voornemen de ontwikkeling van het terrein aan de combinatie van deze partijen te gunnen. In de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan trekken Kempenhaeghe, AM en CRA nadrukkelijk samen op. De bedoeling is in het tweede kwartaal van 2011 de ontwikkelings- en realisatieovereenkomst te tekenen.

Voor de ontwikkeling van het plan is door de gemeente Heeze-Leende een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Hoewel de gemeenteraad het bestemmingsplan inmiddels heeft vastgesteld, is het nog niet onherroepelijk.


Omgekeerde integratie

Het nieuwbouwplan voor het terrein van Providentia is een krachtige combinatie van natuur, cultuur en vernieuwende duurzame en flexibele woonconcepten. In het plan zijn volgens de uitgangspunten van omgekeerde integratie de belangen van de huidige bewoners sterk vertegenwoordigd. Betrokkenheid met elkaar en de omgeving is daarin het leidende ontwerpprincipe. Voor de huidige en de nieuwe bewoners geldt dat zij vergaande inspraak krijgen in de ontwikkeling van hun nieuwe woon- en leefomgeving. De zorgwoningen zijn gepland op strategische plaatsen in het hart van het terrein. De karakteristieke kloostergebouwen krijgen een functie als centrum en ontmoetingsplaats voor alle bewoners. Alle voorzieningen zullen hierin worden ondergebracht. Het merendeel van de bestaande gebouwen wordt gesloopt.

Het plan zal in twee fasen worden gerealiseerd. In het eerste plandeel zal het complete zorgprogramma aan bod komen, evenals de renovatie van de kloostergebouwen. Daarnaast willen AM en CRA Vastgoed in deze fase circa negentig koop- en huurwoningen ontwikkelen.


AM

Duurzame en inspirerende leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met onze zakelijke partners en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere projecten en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.


CRA Vastgoed

CRA vastgoed is een slagvaardige en professionele ontwikkelaar van woningen en commercieel vastgoed. Deze (her)ontwikkelingen betreffen zowel grondgebonden woningen, appartementen als kantoorpanden, bedrijventerreinen, binnenstedelijke gebieden en andere specifieke projecten. Kenmerkend voor onze werkwijze is de marktgerichte, innovatieve aanpak in combinatie met een persoonlijke benadering en samenwerking met betrokken partijen zoals woningcorporaties. CRA vastgoed treedt op als integrale ontwikkelaar die voor complexe ontwikkelingen creatieve oplossingen biedt. Dit doen wij met een organisatie waarin specialisten op technisch, planologisch en financieel gebied zijn vertegenwoordigd. Het werkgebied is landelijk, met een accent op de regio’s Noord-Brabant, Limburg en Arnhem/Nijmegen.

CRA vastgoed maakt onderdeel uit van de VB Groep bv.