Oplevering appartementcomplex Kotmanpark in Enschede opmaat naar energieneutrale

Enschede, 30 maart 2011 - Woningcorporatie De Woonplaats en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben met het plan Kotmanpark in Enschede een nieuwe stap gezet in de doelstelling binnen enkele jaren energieneutrale gebouwen te ontwikkelen. Het appartementencomplex Kotmanpark, dat donderdag 31 maart wordt opgeleverd, is ontwikkeld volgens de principes van vraagbeperking. Voor het gebouw is een EPC van 0,48 en een CO2-reductie van minimaal 45% het uitgangspunt. Vanwege de vernieuwende aanpak heeft Senter Novem in het kader van de UKR (Unieke Kansen Regeling) -tender ‘naar energieneutraal wonen’ een subsidie versterkt voor de realisatie van Kotmanpark.

AM en De Woonplaats investeren in duurzame, innovatieve oplossingen voor alle projecten met als doel in de nabije toekomst energieneutraal wonen mogelijk te maken. Voor de ontwikkeling van Kotmanpark is gekozen voor het principe van vraagbeperking. Hierbij wordt ingezet op het beperken van de warmtevraag voor ruimteverwarming door toepassing van een extreem hoge isolatie van de buitenschil van het gebouw (RC 7-10 m²K/W) in combinatie met optimale kierdichting en een uitgekiend technisch installatieconcept. De zonnecollectoren op het dak regelen samen met een individuele warmtepompboiler de warmtapwatervoorziening. De warmtepompboiler voorziet eveneens in de warmtevraag voor ruimteverwarming.


Beperking warmteverlies

Het tien verdiepingen tellende gebouw bestaat uit 54 huurappartementen met een gemiddelde grootte van 95 m². Door de extreem hoge isolatiewaarde, optimale zonoriëntatie en innovatieve bouwkundige en installatietechnische oplossingen, is een CO2-reductie van minimaal 45% en een EPC van 0,48 mogelijk.

Met bouwbedrijf BAM Woningbouw die het appartementencomplex heeft gerealiseerd, is nadrukkelijk gezocht naar bouwkundige oplossingen om het warmteverlies te beperken. Zo is veel aandacht geschonken aan het voorkomen van koudebruggen. Door voor de balkons een relatief lichte, houten constructie te ontwerpen, in combinatie met het onderbreken van de verankering, wordt er veel minder warmte van binnen naar buiten geleid. Het ontwerp van Kotmanpark is van Klunder Architecten en het installatietechnisch concept is ontwikkeld door Technisch Adviesbureau Crone.


Monitoring energieverbruik

De toekomstige huurders zullen intensief worden betrokken bij het monitoren van het energieverbruik in de woning. Daarnaast vormden ook wooncomfort en gezondheid in de ontwikkeling van Kotmanpark een belangrijk aandachtspunt. Alleen door de huurder bewust te maken van het energieverbruik en het daadwerkelijk verlagen van de energielasten kan draagvlak worden verkregen voor energiebesparende maatregelen. Om die reden wordt het energieverbruik in tien woningen gedetailleerd en in de overige woningen globaal gemonitord. Alle woningen worden voorzien van een tablet waarop voor de bewoner direct het energiegebruik zichtbaar is. Bij het meten van het energiegebruik wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde E-calculator, een door AM en Cauberg Huygen ontwikkelde interactieve rekenmethode die inzicht verschaft in de energielasten van de woning. Op deze wijze kan het woon- en leefgedrag en dus het huishoudelijk energiegebruik in gunstige zin worden beïnvloed. De resultaten van de monitoring worden gebruikt om duurzame toepassingen in het kader van de UKR-tender te optimaliseren.


AM

Duurzame en inspirerende leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met onze zakelijke partners en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere projecten en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.


De Woonplaats

Met ruim 250 medewerkers en 20.000 woningen zet woningcorporatie De Woonplaats zich in voor goede huisvesting. In woonruimte voorzien is onze hoofdtaak, maar we doen meer dan dat. Met onderwerpen als stedelijke vernieuwing, wonen & zorg en sociaal maatschappelijke participatie zijn wij dagelijks in de weer. We spelen met creativiteit in op de toekomstige behoeften van onze klanten. Dat bereiken we met vernieuwende projecten die mensen stimuleren en motiveren. Wij zoeken onze klanten op, gaan met hen in gesprek en vragen feedback op plannen en ontwikkelingen. Zowel aan hen, als aan onze samenwerkingspartners en medewerkers bieden we graag alle ruimte!


Nadere informatie

AM, Bart Hogenbosch, senior adviseur communicatie, (030) 609 73 68;

De Woonplaats, Gerdien Gelderman, communicatieadviseur, (053) 475 75 55.