3 maart 2011 - 17:05

Samenstelling raad van commissarissen BAM

Bunnik, 3 maart 2011 – De raad van commissarissen heeft op 26 augustus 2010 bekend gemaakt voornemens te zijn, indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, ter vervulling van een bestaande vacature in de raad mevrouw C.M.C. Mahieu voor te dragen om op 20 april 2011 door de algemene vergadering als commissaris van de vennootschap te worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Ten aanzien van deze vacature geldt het in artikel 2:158 lid 6 Burgerlijk Wetboek bedoelde versterkte recht van aanbeveling van de centrale ondernemingsraad.

De heer W. van Vonno heeft aangegeven vanwege persoonlijke redenen aansluitend aan de algemene vergadering van 20 april 2011 af te treden als commissaris van de vennootschap. De raad van commissarissen heeft het voornemen, indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, in de vacature die door het vertrek van de heer Van Vonno in de raad ontstaat, de heer K.S. Wester voor te dragen om op 20 april 2011 door de algemene vergadering als commissaris te worden benoemd voor een periode van vier jaar.

In 2011 is de heer W.K. Wiechers aan de beurt om af te treden als lid van de raad van commissarissen wegens het aflopen van zijn benoemingstermijn. De raad van commissarissen heeft het voornemen, indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, de heer Wiechers voor te dragen om op 20 april 2011 door de algemene vergadering als commissaris te worden herbenoemd voor een periode van één jaar.

De raad van commissarissen heeft voorts het voornemen, indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, de heer P.A.F.W. Elverding voor te dragen om op 20 april 2011 door de algemene vergadering als commissaris te worden benoemd voor een periode van vier jaar.

De centrale ondernemingsraad heeft met betrekking tot de voorgenomen voordrachten laten weten deze ten volle te steunen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.