Gemeente Best, Bouwinvest en IPMMC Vastgoed: Partners centrum sluiten overeenkomst voor aankoop pand AH

(Persbericht gemeente Best, Bouwinvest en IPMMC Vastgoed:) Best, 15 april 2011 - Bouwinvest, namens Dutch Institutional Retail Fund, koopt op 15 april a.s. de Albert Heijn-vestiging aan de Boterhoek 21-27 in Best van ING Real Estate Investment Management. De aankoop van de supermarktvestiging is nodig om de ontwikkeling van het nieuwe centrum van Best mogelijk te maken.

Bouwinvest doet de aankoop in het kader van de overeenkomst tussen de gemeente Best, ontwikkelaar IPMMC Vastgoed en Bouwinvest. De aankoop betekent voor de partijen een belangrijke stap in de beoogde herontwikkeling van het centrum van Best.


Verheugd

Wethouder Walraven (onder meer Centrumontwikkeling) is verheugd over de aankoop van het Albert Heijn-pand. ‘Het feit dat een van onze partners bereid is een forse investering te doen door dit pand aan te kopen, geeft aan hoeveel vertrouwen er is in de plannen voor het nieuwe centrum. Het nieuwe centrum is met deze transactie weer een stap dichterbij gekomen.’


Uitwerkingsplan

In 2010 hebben de gemeente en haar partners een Basisplan gemaakt voor het nieuwe centrum van Best. Het plan is gemaakt op basis van de studies van gemeente en partners, de aanbevelingen van de klankbordgroepen, plannen die zijn ingediend door de bevolking van Best en de resultaten van een workshop met de gemeenteraad. Op 1 november heeft de gemeenteraad het Basisplan vastgesteld en besloten dat de inhoud van dit plan wordt gebruikt als uitgangspunt voor een Uitwerkingsplan.

Samen met Bouwinvest en IPMMC Vastgoed stelt de gemeente momenteel dit Uitwerkingsplan op, hierbij opnieuw geholpen door klankbordgroepen en inwoners van Best. Voor de zomer presenteren de centrumpartners een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitkader (van de hand van Buro Lubbers en Diederendirrix) aan de gemeenteraad van Best. In de zomermaanden worden financiën, parkeren en de raamovereenkomst met de partners verder uitgewerkt, zodat de gemeenteraad voor  1 november een besluit kan nemen over het totale Uitwerkingsplan.

Nadere informatie: Anja Kooistra, adviseur Communicatie gemeente Best, (0499) 36 04 70.