8 april 2011 - 20:14

Gemeente Zuidplas en ontwikkelaar GOM Zuidplaspolder stap verder in samenwerking

(Persbericht gemeente Zuidplas en Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder:) Nieuwerkerk aan den IJssel, 8 april 2011 - De gemeente Zuidplas en Gebiedsontwikkelingsmaatschappij (GOM) Zuidplaspolder gaan verder samenwerken bij de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Daartoe hebben zij op 5 april jl. een raamovereenkomst gesloten. Belangrijke voornemens daarin zijn dat de partners de huidige regionale woningmarktbehoefte onderzoeken en dat zij afspraken zullen maken over onder meer de inbreng van grondbezit en de gefaseerde ontwikkeling van het gebied. Dat moet deze zomer rond zijn, want dan willen de partners een samenwerkingsovereenkomst sluiten.


GOM Zuidplaspolder

GOM Zuidplaspolder is een samenwerkingsverband van AM, Amvest, ASR Vastgoed Ontwikkeling, Heijmans en Woonbron en daarmee de belangrijkste marktpartij voor de gemeente Zuidplas in de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. De GOM bezit in de polder ruim 220 hectare grond. GOM en gemeente baseren hun plannen op het ruimtelijk ontwikkelingsplan ISP 2006 dat door de provincie en de gemeenten Gouda, Rotterdam, Waddinxveen en Zuidplas is opgesteld.


Raamovereenkomst

In de raamovereenkomst spreken de partijen de ambitie uit dat zij de publiek-private samenwerking in gezamenlijkheid verder willen uitbouwen. Doel is om kwaliteit en samenhang in de ontwikkeling van het gehele gebied te bereiken om vervolgens op planonderdelen uitwerkingsovereenkomsten te kunnen sluiten. Waar mogelijk en nodig gebeurt dit samen met andere partijen. Daarvoor moet nog wel het nodige gebeuren, zoals een onderzoek naar de woningbehoefte en het maken van afspraken over de inbreng van grondbezit en van financiƫle afdrachten voor zaken die voor het gehele gebied en dus voor alle partijen van belang zijn.


Raad van State

Gemeente en GOM willen deze zomer de samenwerkingsovereenkomst sluiten, waarin bovenstaande punten zijn uitgewerkt. Belangrijk is wel dat de verschillende bestemmingsplannen nog niet onherroepelijk zijn. De uitspraak van de Raad van State over de beroepschriften tegen deze bestemmingsplannen wordt in de zomer verwacht. De uitkomsten van deze uitspraak zullen uiteraard in de beoogde samenwerkingsovereenkomst worden meegenomen.

Nadere informatie en/of een kopie van de raamovereenkomst: Arjen de Vries, gemeentelijk programmamanager Zuidplaspolder, (0180) 63 99 70, en Jeroen Messemaeckers van de Graaff namens GOM Zuidplaspolder,

(030) 257 38 34; communicatie@zuidplas.nl; www.zuidplas.nl.