Start verkoop vrije kavels Franciscushof in Raalte

Start verkoop vrije kavels Franciscushof in Raalte

Raalte, 13 april 2011 - Gemeente Raalte en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM starten woensdag 13 april met de verkoop van de eerste 33 vrije kavels in Franciscushof. In totaal worden hier 350 woningen ontwikkeld, zowel woningen in bijzondere projectbouw, luxe appartementen als vrije kavels.


De Terpen

De kavels en projectwoningen in Franciscushof worden gefaseerd uitgegeven. Als eerste worden de vrije kavels aan de noordzijde van het plangebied aangeboden in deelplan ‘De Terpen’. Op een drietal verhogingen in het landschap is ruimte voor 33 kavels. De kavels liggen aan een ruime woonstraat en worden omsloten door een zogenaamd ‘struweel’: een brede groenstrook aan de achterzijde van de tuinen. Hierdoor ontstaat een uniforme natuurlijke afscheiding in het landschap.


Uitstraling van de woningen

De woningen die gebouwd mogen worden op De Terpen kunnen zowel een moderne als traditionele uitstraling hebben. Het hoofdvolume van de woning moet uit metselwerk bestaan. In dit deelgebied van de Franciscushof is de kleurstelling hiervan vrij evenals het type dakbedekking.


Verkoop

De 33 kavels in De Terpen variëren in grootte van circa 600 m² tot 850 m². Afhankelijk van grootte en ligging varieert de prijs voor een kavel van circa € 195.000,- tot € 255.000,- v.o.n. Om in aanmerking te komen voor een vrije kavel of projectmatig ontwikkelde woning dienen belangstellenden ingeschreven te staan op de wachtlijst voor de kern Raalte. Deze lijst is op 1 april jl. gesloten. Meer informatie is te vinden op www.franciscushof.nl.


Nadere informatie:


  • AM, Bart Hogenbosch, senior adviseur communicatie, (030) 609 73 68;

  • Gemeente Raalte, Marc Slagter, (0572) 34 75 19.