27 mei 2011 - 19:51

BAM Woningbouw en CIB werken samen aan Active Housing, een slimme verbinding tussen comfort, duurzaamheid en energiebesparing

BAM Woningbouw en CIB werken samen aan Active Housing, een slimme verbinding tussen comfort, duurzaamheid en energiebesparing

(Persbericht van BAM Woningbouw bv en Stichting Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB)) Bunnik / Zeist, 27 mei 2011 - BAM Woningbouw bv en de Stichting Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) gaan samenwerken bij de ontwikkeling van een Active Housing-concept voor woningbouw. Op vrijdag 27 mei 2011 is in Bunnik een intentieovereenkomst getekend, waarmee BAM Woningbouw en het CIB de basis hebben gelegd voor verdere samenwerking bij de ontwikkeling en realisatie van het Active Housing-concept. De inzet van het CIB is gericht op de vorming van een netwerk, het ontwikkelen en actualiseren van toepasbare kennis voor het Active Housing-concept en het verkennen van de marktmogelijkheden. BAM Woningbouw richt zich in de samenwerking op de coördinatie en op de inbreng van kennis en kunde op het gebied van duurzaamheid en van betaalbare en comfortabele woningbouw.


Doorbraak in conceptuele woningbouw

De intentieverklaring is namens BAM Woningbouw ondertekend door directeur ir. Mario Broos en namens het CIB door directeur Piet M. Oskam. Het CIB richt zich sinds de oprichting in 2003 met succes op versterking van de integratie in het bouwproces. Het CIB heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevend netwerk van marktpartijen en fungeert als expertisecentrum. CIB-directeur Oskam ziet in het Active Housing-concept ‘een doorbraak in de conceptuele woningbouw, waarbij comfort, duurzaamheid en energiebesparing op een slimme manier aan elkaar worden verbonden. Active Housing is een ambitieus woningbouwconcept, waarmee de lat hoger wordt gelegd dan bij traditionele bouwconcepten. Die leveren nog te vaak conflicten op tussen deelaspecten. Active Housing zorgt voor harmonie tussen de verschillende belangen, zodat een betaalbare, comfortabele én duurzame woning ontstaat.’ Samen met BAM Woningbouw gaat het CIB verder werken aan de formatie van een marktcluster van dragende partijen, die elk op een gelijkwaardige wijze in de verdere ontwikkeling van het concept participeren.


Concrete bouwopgaven in zicht

BAM Woningbouw en CIB zetten een open samenwerkingsverband neer, waarbij ruimte bestaat voor participatie door marktpartijen die een concept-relevante bijdrage leveren. Vanaf de ontwerpfase is de focus gericht op realisatie in een concreet bouwproject. Er zijn al voorbereidingen getroffen om het Active Housing-concept in een concrete bouwopgave te realiseren. Oskam: ‘Met BAM Woningbouw als dragende partij hebben we een onmisbare bouwsteen bij de verdere invulling van het marktcluster. De bouwer zet daarmee een positieve vervolgstap op de weg van het conceptuele bouwen die doorslaggevend is voor toekomstig succes.’ Voor BAM Woningbouw is de samenwerking met het CIB een logische vervolgstap in de ontwikkeling van betaalbare en comfortabele duurzame woningbouwconcepten. BAM Woningbouw-directeur Broos: ‘BAM Woningbouw beschikt over veel ervaring en kennis op het gebied van betaalbare en comfortabele duurzame woningbouw en heeft met succes duurzame bouwprojecten gerealiseerd. Maar wij willen verder, met waardeontwikkeling voor de eindgebruiker als uitgangspunt. De samenwerking met het CIB biedt een belangrijke meerwaarde bij de verdere stappen in die richting.’

Active Housing is als woningbouwconcept voortgekomen uit het internationale Active House-gedachtegoed, zoals dat sinds de Klimaatconferentie in Kopenhagen vanuit het hoofdkantoor van het Deense Velux-concern wordt uitgerold. Door het CIB is in een vroeg stadium op deze internationale ontwikkeling ingespeeld. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het Active Housing-concept voor de Nederlandse woningbouw. Bij de verdere uitwerking van dit concept gaat het CIB aan de slag binnen de kaders van de met BAM Woningbouw overeengekomen samenwerking.

Het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist is een invloedrijk expertisecentrum met een snel groeiend netwerk, dat wordt benut door meer dan 1.000 innovatieve marktpartijen uit de gehele bouwkolom. Meer informatie is te vinden op www.bouwkolom.org.

Nadere informatie: Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB), Piet M. Oskam, directeur, (030) 69 36 072.

[Fotobijschrift:]

Ir. Mario Broos, directeur BAM Woningbouw, (links) en Piet M. Oskam, directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB), tekenen de samenwerkingsovereenkomst als basis voor verdere ontwikkeling van het Active Housing-concept in de woningbouw. ‘Het Active Housing-concept zorgt voor een doorbraak in de woningbouw, waardoor een woning ontstaat die meer geeft dan neemt. Aspecten als comfort, duurzaamheid en energiebesparing worden op een slimme manier aan elkaar verbonden.’