13 mei 2011 - 18:50

Gemeente Dordrecht en ontwikkelingscombinatie OCW tekenen realisatieovereenkomst voor deelgebied Kop van de Staart; Groen licht voor ontwikkeling Stadswerven

Gemeente Dordrecht en ontwikkelingscombinatie OCW tekenen realisatieovereenkomst voor deelgebied Kop van de Staart; Groen licht voor ontwikkeling Stadswerven

Dordrecht, 13 mei 2011 - De ontwikkeling van de nieuwe wijk Stadswerven komt in een volgende fase. De gemeente Dordrecht en Ontwikkelingscombinatie de Werven (OCW) hebben een overeenkomst getekend waarin de procedurele en financiële afspraken zijn vastgelegd voor het gebied Kop van de Staart.  Eerder al waren beide partijen het eens geworden over het Masterplan en Stedenbouwkundig plan. Stadswerven wordt een levendige stadswijk vlakbij de Dordtse binnenstad, met naast circa 1.400 woningen ook ruimte voor werken, winkels, horeca, culturele en andere vrijetijdsvoorzieningen. Bijzonder is de nieuwe brug die een belangrijke verbinding legt met de historische binnenstad.


Kooprecht voor zes deelgebieden

De gemeente Dordrecht en OCW (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, Dura Vermeer en J.P. van Eesteren) zijn een kooprecht overeengekomen voor zes verschillende deelgebieden van Stadswerven. Per deelgebied krijgt OCW de gelegenheid een voorstel te doen voor de ontwikkeling (woningen, commerciële en andere voorzieningen) op basis van het stedenbouwkundig plan. Daarbij wordt per deelgebied beoordeeld of dat nog aansluit bij de marktsituatie op dat moment. Vervolgens onderhandelen de partijen over de prijs voor de grond, op basis van vraagprijs, bieding en taxatie.

Als OCW afziet van het kooprecht van een deelgebied kan de gemeente deze grond alsnog aanbieden aan een andere ontwikkelaar. Aan de andere kant kan de gemeente in een later stadium ervoor kiezen OCW ook te betrekken bij de ontwikkeling van andere delen van Stadswerven zoals het terrein aan de zuidkant van het Wantij (bij het Energiehuis).

De grond op Stadswerven is eigendom van de gemeente. OCW heeft een claim voor de ontwikkeling van een deel van het gebied. Al in 2001 sloten de twee partijen een overeenkomst, maar die bleek een aantal jaren geleden niet meer aan te sluiten bij de realiteit. Vooral om financiële redenen liep het plan Stadswerven daardoor vertraging op. Met de komst in 2008 van AM als nieuwe partner in OCW werd een nieuwe start gemaakt, wat resulteerde in een Masterplan (2009) en een Stedenbouwkundig plan (2010).


Flexibiliteit in uitwerking

De overeenkomst kent een andere opzet dan tot nu toe gebruikelijk. OCW koopt niet in één keer alle grond, maar per deelgebied. Doordat bij elke fase gemeente en ontwikkelaar bekijken of de plannen aansluiten bij de markt, biedt de overeenkomst flexibiliteit bij de uitwerking. Ook voldoet hij aan alle eisen van de Europese Unie met betrekking tot staatssteun en mededinging. De samenwerkingsvorm kan worden omschreven als een ‘joint venture light’.

Wethouder Jasper Mos (Grondbedrijf) is tevreden over het onderhandelingsresultaat. ‘Het is voor Dordrecht van belang dat het gebied ontwikkeld wordt. Bij waardestijging van de grond profiteren we. Met deze overeenkomst verdelen we de risico’s reëel.’ Wethouder Sleeking (Ruimtelijke Ordening) noemt de wijk Stadswerven van groot belang voor Dordrecht. ‘Het is een unieke locatie om te wonen en te recreëren, zeker voor mensen die graag bij het water verkeren. Voor ons heeft deze locatie de komende jaren topprioriteit. Dit wordt een heel interessante wijk, die aansluit bij de binnenstad.’

Directeur Gerhard Bolk van AM (regio Zuid-Holland), partner in OCW, deelt het enthousiasme van de wethouders. ‘Dordrecht heeft met Stadswerven goud in handen. Het is een fantastische plek en de wijze waarop Stadswerven met de binnenstad wordt verbonden is uniek. De komende jaren transformeren wij de Kop van de Staart van een oud industrieel gebeid tot een hoogwaardig woon- en verblijfsmilieu. Verder is het van belang dat de gemeente en OCW veel flexibiliteit hebben weten aan te brengen in de ontwikkeling van Stadswerven. De markt vraag om een sterke consumentgerichte benadering en daar zullen wij in alle opzichten rekening mee moeten houden. De huidige kaders bieden de ruimte daarvoor. Wij gaan met veel vertrouwen en inspiratie samen met de gemeente werken aan het eerste deelgebied van Stadswerven.’


Nadere informatie:


  • Gemeente Dordrecht, Mark Benjamin, bestuursvoorlichter, (078) 639 64 35;

  • AM, Bart Hogenbosch, senior adviseur in- en externe communicatie, (030) 609 73 68.

Zie ook: www.dordrecht.nl, www.stadswerven.nl, www.duravermeer.nl, www.jpvaneesteren.nl en www.am.nl.

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden van www.am.nl.  home > actueel > illustraties