Koninklijke BAM Groep nv: Bekendmaking omwisselverhouding

Bunnik, 13 mei 2011 - Onder verwijzing naar de aankondiging van 20 april 2011 met betrekking tot de betaling van het dividend van Koninklijke BAM Groep nv over het boekjaar 2010, is het aantal dividendrechten, dat recht geeft op één gewoon aandeel Koninklijke BAM Groep nv (de omwisselverhouding), vastgesteld op 166.

Dit is gebaseerd op een koers van € 5,2269; de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext verhandelde aandelen Koninklijke BAM Groep nv, tijdens de periode van 11 mei 2011 tot en met 13 mei 2011. Dit vertegenwoordigt 1/166 deel met een waarde van € 0,0315. Het is hiermee ongeveer 5 procent hoger dan het contante dividend van € 0,03 per gewoon aandeel Koninklijke BAM Groep nv.

Voor de circa 730.110  nieuwe gewone aandelen, die in het kader van het stockdividend zullen worden uitgegeven, zal bij Euronext Amsterdam een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend op grond van artikel 5:4 sub e onderdeel van de Wet op het financieel toezicht.

Betaling van het contante dividend of levering van de aandelen zal vanaf 16 mei 2011 plaatsvinden.

Paying agent: The Royal Bank of Scotland N.V. (telefoon 020 464 37 07, fax 020 464 17 07,

e-mail: corporate.actions@rbs.com).