31 mei 2011 - 19:57

Ziekenhuis maakt plaats voor nieuwe invulling binnenstad; GZG-terrein nu al creatieve en inspirerende ontmoetingsplaats

’s-Hertogenbosch, 30 mei 2011 - Met de verhuizing naar het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgt het Groot Ziekengasthuisterrein (GZG-terrein) in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch een nieuwe bestemming. Het voorontwerp-bestemmingsplan is eind april gepresenteerd, maar nog niet onherroepelijk. Daarom krijgt een aantal gebouwen op het terrein een tijdelijke bestemming. Zo wordt het gebied al tijdens de periode van planvorming een creatieve en inspirerende ontmoetingsplaats.


Optimaal benutten gebied

Volgens planning wordt het bestemmingsplan van het GZG-terrein medio 2012 vastgesteld. ‘Nu het ziekenhuis is vertrokken, willen wij het gebied  optimaal gaan benutten’, aldus Harwil de Jonge, projectdirecteur VOF GZG, een samenwerkingsverband van Heijmans Vastgoed en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM. Op 1 juli wordt het terrein overgedragen aan VOF GZG. Vanaf die datum tot de start van de sloopwerkzaamheden zal er al veel te beleven zijn op het GZG-terrein. Er wordt onderzocht of in sommige gebouwen exposities en voorstellingen kunnen worden gehouden. Het publiek krijgt daarmee de gelegenheid de minder bekende gebouwen op deze bijzondere plek in de binnenstad beter te leren kennen. Daarnaast zoekt VOF GZG tijdelijke gebruikers die gedurende de periode van planvorming op het GZG-terrein willen wonen of werken en komen er parkeerplaatsen beschikbaar voor verhuur. De mogelijkheden om delen van het terrein te benutten voor parkeren, worden momenteel onderzocht.  De tijdelijke invulling moet zorgen voor levendigheid in de omgeving en een goede aansluiting op  het centrumgebied.


Enthousiasme voor locatie

VOF GZG heeft FMT vastgoedbeheer geselecteerd om het gebied tijdelijk te beheren tijdens de periode tot aan sloop en nieuwbouw. Volgens projectleider Bart van der Straten van FMT vastgoedbeheer is een goede samenstelling van tijdelijke bewoners, ondernemers en culturele partijen voor een project met deze omvang een succesformule. ‘Er bestaat in ‘s-Hertogenbosch veel enthousiasme voor de locatie, zo blijkt uit de reeks aanmeldingen en initiatieven die zijn binnengekomen. Uiteraard kunnen ook nieuwe geïnteresseerden zich bij ons melden.’


Initiatief

Het vertrek van het ziekenhuis naar de westzijde van de stad zorgt voor een unieke kans om een nieuw stuk binnenstad te realiseren. De herontwikkeling van het GZG-terrein is een gezamenlijk initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch en VOF GZG.