22 juni 2011 - 18:58

Europese bouwsector ondertekent handvest duurzaamheid

Europese bouwsector ondertekent handvest duurzaamheid

(Persbericht Encord - Royal BAM Group nv - Ballast Nedam nv:) Otterlo, 21 juni 2011 – Twintig grote Europese bouwondernemingen verenigd in Encord, waaronder Koninklijke BAM Groep en Ballast Nedam, hebben een gezamenlijke duurzaamheidsverklaring opgesteld. Dit handvest (het Encord Sustainable Development Charter) is vandaag tijdens een bijeenkomst in museum Kröller-Möller bekrachtigd door de bestuurders van de betreffende ondernemingen.

Encord (European Network of Construction Companies for Research and Development), opgericht in 1989, is een innovatienetwerk van grote Europese bedrijven actief in de bouwsector. Het handvest brengt de visie tot uitdrukking dat onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de bouwsector een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld. De deelnemende bedrijven zullen de in het handvest vastgelegde principes integreren in hun bedrijfsvoering en ervaring die hiermee in de praktijk wordt opgedaan (‘best practices’), met elkaar delen.

Encord heeft in dit handvest uitgangspunten vastgelegd  voor onder meer goed werkgeverschap, contacten met de omgeving, transparantie, ethische normen en het bieden van toegevoegde waarde aan opdrachtgevers, medewerkers, zakenpartners en de samenleving.

De Encord-leden zullen het handvest uitwerken in een actieplan, dat zij met hun ervaringen medio oktober zullen presenteren aan de 2.000 deelnemers van het World Sustainable Building Conference 2011 in Helsinki. De volledige tekst van het handvest is te vinden op www.encord.org.

Koninklijke BAM Groep en Ballast Nedam zijn gastheer van de bijeenkomst. Beide bedrijven hechten groot belang aan innovatie en kennisdeling binnen de Europese bouwsector.

Encord’s main objective is to be Europe’s forum for the promotion of industry-led research, development and innovation in the construction sector. Encord sees its role as twofold:


  • As a network of members to exchange best practice experience, discuss strategies for the development of the construction sector and develop new ideas for research projects;

  • As an instrument to communicate with the EU administration (directly and indirectly) and the European research community in order to focus on construction research, to initiate new R&D programmes and priorities and to gain support for members’ projects and proposals.


Nadere informatie:

prof.ir. G.J. Maas, voorzitter Encord, + 31(0) 30 659 84 31:

ir. M.F. de Jonge, vice-voorzitter, +31 (0)6 51 57 38 01.