16 juni 2011 - 18:52

Opening Living Lab van Flexi-Net

(Persbericht Flexi-Net:) Groningen, 16 juni 2011 – Flexi-Net opent vrijdagmiddag 17 juni op de ZernikeCampus in Groningen het Living Lab. Het Living Lab staat voor energieonderzoek in nagebootste woonhuizen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Flexi-Net, een uniek samenwerkingsinitiatief van BAM, GasTerra, IMTECH, I-NRG en het Energie Kenniscentrum van de Hanzehogeschool Groningen.

Genoemde bedrijven geven op vrijdag 17 juni om 14.30 uur het startsein voor het onderzoek. Op de ZernikeCampus is een laboratorium, het Living Lab, ingericht, waar alle functies van een slim energienet worden ontwikkeld, getest en gedemonstreerd. Het gaat hier om inpassing van zon en wind, nieuwe decentrale energiesystemen en slimme energie-managementsystemen.

Uitgangspunt van het samenwerkingsverband Flexi-Net is dat ieder individu de mogelijkheid heeft om zijn energiebehoefte en -voorziening naar eigen wens te beheren. Beheerders van energienetten kunnen samenwerken met individuele consumenten om fluctuaties in het net te voorkomen.

In het Living Lab worden nieuwe systemen toegepast, zoals de Solid Oxyde Fuel Cell, die een wereldrecord aan rendement van elektriciteitsproductie heeft. De warmte die hierbij vrijkomt, wordt ook ingezet voor verwarming en warmwaterproductie. Dit verhoogt het totale rendement nog verder.

Het Living Lab op de ZernikeCampus biedt voor de onderzoeks- en onderwijspraktijk een experimentele omgeving waar innovatie plaatsvindt. De volgende stap is dat op verschillende plekken gebouwen worden ingericht die onderling communiceren, handelen, samenwerken en business genereren onder het motto People in Power. Locaties die voor dit doel belangstelling hebben getoond zijn Arnhem, Assen, Eemshaven en Bremen. Het Europese Consortium van bedrijven en universiteiten, die gezamenlijk onderwijs en onderzoek doen naar Renewable Energy (EUREC), is ook geïnteresseerd in deelname. Verder wordt kennis uitgewisseld tussen researchlabs zoals RenQi, het Living Lab en de praktijk in een stadswijk.


Nadere informatie:


  • Robbert Wittmaekers, BAM Infratechniek Noordoost, (0541) 28 33 29;

  • Henk Lier van IMTECH, (0524) 59 91 11;

  • Hans Overdiep van GasTerra BV;

  • Jeroen Jansen van I-NRG;

  • Margreet van der Velde, projectmanager Energie Kenniscentrum Hanzehogeschool Groningen, (050) 595 48 20.