10 juni 2011 - 18:45

TCN, AM en BAM Utiliteitsbouw gaan verouderd vastgoed transformeren

Amsterdam, 7 juni 2011 - TCN, AM en BAM Utiliteitsbouw gaan een samenwerkingsverband aan dat erop is gericht verouderd vastgoed nieuwe functies en nieuwe gebruikers te geven. Een groep jonge professionals van de drie bedrijven bundelt in dit kader de krachten en legt zich via de hiervoor op te richten joint venture genaamd Sinds toe op het transformeren van bestaand vastgoed.

Rudy Stroink en Arjan Kuilman (TCN), Roel Vollebregt (AM) en Henk Bol (BAM Utiliteitsbouw) ondertekenen hiertoe een intentieovereenkomst op dinsdag 7 juni tijdens de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam. Namens de partijen zullen de ontwikkelaars Floris Roord (TCN), Jasper Mandigers (AM) en Roderik Mackay (BAM Utiliteitsbouw) actief zijn binnen dit samenwerkingsverband.


Urgentie

De leegstand in bestaand verouderd vastgoed vormt een toenemend probleem. Op een aantal deelmarkten (waaronder kantoren en overig bedrijfsmatig vastgoed) is sprake van overaanbod. Financieringsmogelijkheden voor vastgoed zijn in algemene zin beperkt. Overheden zijn echter bereid initiatieven vanuit de markt waarmee het maatschappelijke probleem van leegstand wordt tegengaan, actief te ondersteunen.


CORE

Sinds zal zich via de CORE-methodiek (Concepting, Ontwikkelen, Realiseren en Exploiteren) richten op transformatieopgaven die, beter dan nu het geval is, aansluiten op de actuele marktvraag en daarmee nieuwe mogelijkheden voor (her)gebruik bieden. “Mede door de marktveranderingen ontstaan nieuwe economieën en daardoor nieuwe markten op het gebied van huisvesting. Wij geloven dat wij meer kwaliteit kunnen bieden aan klanten uit de nieuwe markten door het herontwikkelen van bestaande gebouwen. Deze staan veelal op goede plekken in de stad en bieden toegevoegde waarde aan de gebruikers daarvan. Daarbij is herontwikkelen van bestaand vastgoed goedkoper en sneller te realiseren dan nieuwbouw”, stellen Roord, Mandigers en Mackay. “Met een jong team en een frisse blik op de aanpak van leegstaand vastgoed willen wij producten aanbieden die aansluiten bij de wensen van nieuwe markten en klanten.”