RSS Feed Persberichten

18 juli 2011

(Persbericht Havensteder:) Rotterdam, 15 juli 2011 - Stichting Havensteder, voorheen PWS Rotterdam en Com.wonen, zet fors in op het verbeteren van de leefbaarheid in haar wijken. Zo ook in Delfshaven waar wordt gestart met de renovatie van De Fabriek. Het monumentale complex in Delfshaven zal worden getransformeerd in een thuisbasis voor zelfstandig ondernemers en kleine bedrijven, die hier een eigen ruimte kunnen huren op basis van een flexibel huurcontract. De Fabriek gaat zo een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de wijk.

18 juli 2011

Amersfoort, 15 juli 2011 - De voorzitter van directie van Heilijgers, Hendrik-Jan Oskamp, heeft vandaag voor het vierde achtereenvolgende jaar de Heilijgers Veiligheidsprijs uitgereikt. Met het uitreiken van deze jaarlijkse Veiligheidsprijs wil de directie van Heilijgers haar medewerkers blijvend stimuleren om initiatieven te ontwikkelen, die primair gericht zijn op het verhogen van de veiligheid op de bouwplaatsen. De Veiligheidsprijs is uitgereikt op de laatste werkdag voor de zomervakantie, vrijdag 15 juli 2011, in aanwezigheid van vrijwel alle medewerkers.

15 juli 2011

(Persbericht gemeente Lopik en Heilijgers Projectontwikkeling:) Lopik, 15 juli 2011 - Op 14 juli 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst met Heilijgers Projectontwikkeling B.V. voor woningbouw in Benschop Oost. Het streven is tachtig tot honderd woningen te realiseren.

13 juli 2011

Bunnik, 13 juli 2011 – De Britse wegbeheerder Highways Agency heeft de joint venture, gevormd door BAM Nuttall en de Britse bouwonderneming Morgan Sindall, opdracht verleend voor de verbreding van de snelweg M62 over een lengte van circa 25 kilometer. De projectsom bedraagt ruim € 150 miljoen, waarvan de helft voor BAM. Het wegvak is gesitueerd in het graafschap West Yorkshire in Noord-Engeland. De werkzaamheden gaan tussen oktober en december 2011 van start en zijn naar verwachting in 2013/2014 voltooid.

11 juli 2011

Bunnik, 11 juli 2011 – De jaarlijkse algemene vergadering van Koninklijke BAM Groep heeft op 20 april 2011 besloten tot intrekking van alle (te weten 473.275) geplaatste niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2 (ISIN-code NL0000337327). Van deze aandelen werden op dat moment 398.517 aandelen gehouden door de vennootschap.

11 juli 2011

Drachten, 8 juli 2011 - BAM Woningbouw Noord heeft van corporatie De Huismeesters opdracht verworven voor ontwerp en bouw van 163 duurzame appartementen in Groningen. BAM won de opdracht mede vanwege de ‘slim bouwen’- aanpak, waarbij zogenoemde lean-technieken worden toegepast in het voortraject en tijdens de uitvoering.

8 juli 2011

Bunnik, 8 juli 2011 – Koninklijke BAM Groep nv heeft het voornemen de activiteiten binnen de Groep op het gebied van kantoor- en winkelontwikkeling per 1 september 2011 samen te brengen in AM Real Estate Development.

7 juli 2011

(Persbericht TenneT:) Arnhem, 7 juli 2011 - Vandaag wordt het officiële startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van TenneT: het Mariëndaal Centre of Excellence op businesspark Arnhems Buiten. Het innovatieve en eigentijdse pand is eigendom van ontwikkelingscombinatie BGB (samenwerking  tussen BAM Utiliteitsbouw, Giesbers Gebiedsontwikkeling en TCN) en wordt door TenneT gehuurd om de groei van de organisatie van de afgelopen jaren goed en efficiënt te kunnen opvangen.

6 juli 2011

(Persbericht ProRail:) Utrecht, 5 juli 2011 - BAM Rail heeft van ProRail de opdracht verworven voor de aanleg van het nieuwe station Groningen Europapark, dat fungeert als openbaarvervoersknooppunt voor Groningen-Zuid. Eind 2012 gaat het station Groningen Europapark officieel open. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Dit station wordt ontwikkeld door een samenwerking tussen de gemeente Groningen en ProRail.

6 juli 2011

Drachten, 6 juli 2011 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM start donderdag 7 juli met de verkoop van negentien (half-)vrijstaande woningen en elf kavels in deelplan De Luwte II in het uitbreidingsgebied Drachtstervaart in Drachten. In deelplan De Luwte II ontwikkelt AM in totaal 130 woningen.

5 juli 2011

Maassluis, 5 juli 2011 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM heeft een koopovereenkomst gesloten met Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer voor 33 woningen in het plan De Loofmeesters in Maassluis. Het in de Burgemeesterswijk gelegen plan omvat in totaal 44 eengezinswoningen. De verkoop van de overige elf eengezinswoningen is in juni 2011 gestart; al deze woningen zijn verkocht of in optie genomen.

1 juli 2011

Bunnik, 1 juli 2011 - BAM International, de werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep actief buiten Europa, heeft opdracht ontvangen voor de uitbreiding van een kademuur voor Aqaba Container Terminal (een samenwerkingsverband tussen Aqaba Development Corporation en APM Terminals) in Jordanië. BAM International heeft tevens opdracht ontvangen voor het ontwerp en de bouw van een 600 meter lange kademuur voor een containerterminal in Monrovia, de hoofdstad van Liberia. Opdrachtgever is APM Terminals. BAM Infraconsult verzorgt het ontwerp van de kademuur. De gezamenlijke contractwaarde voor beide projecten bedraagt voor BAM circa € 85 miljoen.