11 juli 2011 - 18:14

Intrekking en beëindiging van alle geplaatste niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen F

Bunnik, 11 juli 2011 – De jaarlijkse algemene vergadering van Koninklijke BAM Groep heeft op 20 april 2011 besloten tot intrekking van alle (te weten 473.275) geplaatste niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2 (ISIN-code NL0000337327). Van deze aandelen werden op dat moment 398.517 aandelen gehouden door de vennootschap.

De intrekking van de niet door de vennootschap gehouden niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2, vindt plaats met terugbetaling van de nominale waarde van € 4,20 en uitkering van de bedragen, zoals bedoeld in artikel 8 lid 4 van de statuten, zijnde € 0,18 dividend.

Beide bedragen samen leiden – na inhouding van vijftien procent dividendbelasting – tot een uitbetaling van € 4,353 per niet-converteerbare cumulatief preferente aandeel F, serie FP4, subserie 2.

Voor de betaling van de tussentijdse uitkering en de terugbetaling zal het volgende tijdschema worden aangehouden:

14 juli - laatste handelsdag;

19 juli 2011 (na beurs) - record date;

20 juli 2011 - betaalbaarstelling;

5 augustus 2011 - beëindiging notering op NYSE Euronext Amsterdam.

Houders van aandelen in het girale systeem ontvangen de tussentijdse uitkering en de terugbetaling door tussenkomst van de bij Necigef aangesloten instellingen, waar hun stukken na verwerking van alle gegevens op 19 juli 2011 na sluiting beurs in administratie zijn.

Betaalkantoor is ING Commercial Banking, Securities Services , Paying Agency Services, Location AMP L02.007, Bijlmerplein 888, 1102 MG  Amsterdam-Zuidoost, telefoon +31 (0)20 563 66 85.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, +31 (0)30 659 86 21.

AP/pr/11/0132