Presentatie renovatieplan De Fabriek

Presentatie renovatieplan De Fabriek

(Persbericht Havensteder:) Rotterdam, 15 juli 2011 - Stichting Havensteder, voorheen PWS Rotterdam en Com.wonen, zet fors in op het verbeteren van de leefbaarheid in haar wijken. Zo ook in Delfshaven waar wordt gestart met de renovatie van De Fabriek. Het monumentale complex in Delfshaven zal worden getransformeerd in een thuisbasis voor zelfstandig ondernemers en kleine bedrijven, die hier een eigen ruimte kunnen huren op basis van een flexibel huurcontract. De Fabriek gaat zo een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de wijk.

Op donderdag 14 juli 2011 werd het renovatieplan voor de Fabriek toegelicht tijdens de ‘startbijeenkomst’. Om 16.30 uur waren alle genodigden aanwezig in De Fabriek voor het welkomstwoord van de bestuurder van Havensteder, Hedy van den Berk. Daarnaast waren er ook presentaties van de projectleider van Havensteder Johan Voorhans, oud-bewoner Karen Bebelaar namens deelgemeente Delfshaven en Eric-Jan de Rooij namens Lingotto.

De Fabriek Havensteder werkt samen met Lingotto aan de renovatie van De Fabriek in historisch Delfshaven. Lingotto is gevraagd om voor dit monumentale, maar inmiddels zeer vervallen complex, een concept te ontwikkelen en te implementeren dat zelfstandig kan worden geëxploiteerd. Samen met MEI Architecten en BAM Woningbouw is een efficiënt casco-renovatieplan opgesteld. Dit plan gaat uit van behoud van de gevels en gebouwdelen aan de straat- en waterzijde waarmee het beschermde stadsgezicht in volle glorie blijft behouden. Midden in het complex wordt een strategische ingreep gedaan op de ingestorte plekken. Een nieuw atrium maakt het mogelijk om het complex te verkavelen in zelfstandige werkunits en creëert tevens een bijzondere ontmoetingsplaats voor de ondernemers met collectieve voorzieningen zoals vergaderruimtes, zithoeken, pantry's, een fietsensalon en een dakterras. De turn-key renovatie wordt uitgevoerd door BAM Woningbouw uit Rotterdam. Medio 2012 zal het complex naar verwachting worden opgeleverd.


Interesse

Mocht men interesse hebben in De Fabriek of in de mogelijkheden om een unit te huren, dan kan men contact opnemen met Lingotto. Zij zullen geïnteresseerden op de hoogte houden van de voortgang van de renovatie en communiceren zodra de verhuur start. Lingotto, (020) 560 89 10, info@lingotto.nl


Over Havensteder

Vanaf 1 juli 2011 zijn PWS Rotterdam en Com.wonen gefuseerd. Samen zijn we Havensteder. We blijven doen waar we ooit voor zijn opgericht: goede en betaalbare huisvesting bieden aan mensen met een laag inkomen of kwetsbare positie. En samen investeren we nog actiever in veilige straten en leefbare wijken. Met 50.000 verhuurbare objecten is Havensteder een robuuste partij in de stadsregio Rotterdam. Een betrokken speler die bouwt aan de vitaliteit en veerkracht van de stad. Huis voor huis. Straat voor straat. Wijk voor wijk.

Nadere informatie: Karen Smits, adviseur Communicatie Havensteder, (010) 333 35 99, www.havensteder.nl