15 juli 2011 - 18:18

Samenwerking woningbouw Benschop Oost

Samenwerking woningbouw Benschop Oost

(Persbericht gemeente Lopik en Heilijgers Projectontwikkeling:) Lopik, 15 juli 2011 - Op 14 juli 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst met Heilijgers Projectontwikkeling B.V. voor woningbouw in Benschop Oost. Het streven is tachtig tot honderd woningen te realiseren.

De gemeente Lopik en het Amersfoortse bedrijf Heilijgers Projectontwikkeling hebben een overeenkomst bereikt over de ontwikkeling van het gebied Benschop Oost. Locoburgemeester G.J. Spelt en de heer H.J.A. Oskamp, voorzitter van de directie van Heilijgers, hebben hiervoor op 14 juli 2011 hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst.

Al eerder waren er woningbouwplannen voor Benschop Oost. Meer dan 300 belangstellenden bezochten de eerste informatieavond op 6 september 2007. Er werd een ateliergroep gevormd bestaande uit inwoners, om de stedenbouwkundige te voorzien van informatie en ideeën bij het maken van een stedenbouwkundig plan. Op 23 oktober 2008 werd een concept bestemmingsplan gepresenteerd. Dit plan ging uit van circa negentig woningen in diverse prijsklassen. De gemeenteraad heeft op 16 december 2008 besloten onder een aantal voorwaarden in te stemmen met de plannen en deze om commentaar voor te leggen aan onder andere de provincie Utrecht.

Voordat de plannen konden worden uitgewerkt, ging de Van Hoogevest Groep B.V. op 4 februari 2009 failliet. Hierdoor werd de voortgang van het plan ernstig vertraagd. Er werden twee curatoren aangesteld, die mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling moesten onderzoeken. Om zoveel mogelijk zeggenschap te behouden, heeft de gemeente op 21 april 2009 een voorkeursrecht gevestigd op de gronden, op basis van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Dit recht houdt in dat de eigenaren hun gronden niet zondermeer kunnen doorverkopen, maar eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de curatoren. Dit heeft geleid tot overeenstemming de gronden te verkopen aan Heilijgers Projectontwikkeling B.V.

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst is het de bedoeling dat Heilijgers Projectontwikkeling het gebied Benschop Oost zal ontwikkelen op basis van het oorspronkelijke plan. Het woningbouwproject zal bestaan uit tachtig tot honderd woningen. Het project heeft met slechts circa 20 woningen per hectare een ruime en groene opzet. Heilijgers Projectontwikkeling heeft ervoor gekozen het kleinschalige karakter van Benschop ook in dit project te verwerken. Daarom bestaat het project uit een grote diversiteit aan woningen in een dorpse, groene setting: sociale koop en huur, seniorenwoningen in diverse prijssegmenten, twee-onder-een-kap-woningen in diverse prijssegmenten en vrijstaande woningen. Deze woningen zijn nodig om de kern vitaal te houden en jong en oud ook in de toekomst de mogelijkheid te bieden in Benschop te wonen.

Voor meer informatie kunnen belangstellenden zich aanmelden op www.benschop-oost.nl

Locoburgemeester Spelt: ‘Ik ben verheugd dat dit belangrijke project voor de kern Benschop nu doorgang kan vinden. Uitgangspunt blijft dat de plannen worden uitgewerkt samen met de inwoners van Benschop. Heilijgers zal hiervoor contact opnemen met de leden van de oorspronkelijke ateliergroep. Na de zomer volgt een informatieavond.’

Nadere informatie: Anja Kreileman (gemeente Lopik), (0348) 55 98 89, of Petra van Schaik (Heilijgers),

(033) 454 57 61.

Bijschrift foto: gemeente Lopik