BAM: Stijging opbrengsten en verbetering resultaten in eerste halfjaar 2011

  • Nettoresultaat eerste halfjaar 2011: € 66 miljoen (2010: € 51 miljoen)
  • Alle sectoren winstgevend conform verwachting
  • Pps-opbrengsten gestegen naar 6 procent van totale opbrengsten (2010: 4 procent)
  • Orderportefeuille ultimo eerste halfjaar € 11,4 miljard (ultimo 2010: € 12,1 miljard)
  • Marktomstandigheden moeilijk; aanhoudende prijsdruk
  • Verwacht nettowinstniveau 2011 ongewijzigd: € 120 miljoen

Klik hier voor het volledige persbericht.