RSS Feed Persberichten

9 december 2011

Den Haag, 9 december 2011 - HABO GWW, onderdeel van BAM Wegen, heeft de FNV Bouw Gouden Straatsteen 2011 in de categorie ‘bedrijven’ gewonnen. FNV Bouw reikt deze prijs uit aan bedrijven en opdrachtgevers die zich inzetten om het belang en de voordelen van mechanisch bestraten onder de aandacht brengen.

9 december 2011

Bunnik, 8 december 2011 – BAM heeft in ’s-Gravezande in de wijk Tuinveld de eerste Groenwoningen gebouwd. De bewoners van deze duurzame woning hebben bijzonder lage energielasten en dus aanzienlijke minder woonkosten. Op woensdag 14 december 2011 zal wethouder T.A.M. Duijvestijn (onder meer Planontwikkeling en Milieu) van gemeente Westland de duurzame Groenwoning officieel openen als modelwoning.

8 december 2011

Naaldwijk, 8 december 2011 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM start zaterdag 10 december de verkoop van diverse woningen in het Westland tijdens de AM Woonmarkt. Het gevarieerde aanbod betreft de projecten Tuinveld in ’s-Gravenzande en Parc Hooglande in Naaldwijk.

8 december 2011

(Persbericht gemeente Amstelveen:) Amstelveen, 7 december 2011 - Rond 20 december wordt langs de A9 ter hoogte van afslag A4 een proef gestart met een fijn stof reductiesysteem. Hoewel de fijn stof berekening in de A9-zone voldoet aan de rijksnormen vindt de gemeente Amstelveen het belangrijk om actief bij te dragen aan kennisontwikkeling voor nieuwe mogelijkheden om fijn stof af te vangen.

8 december 2011

(Persbericht BAM PPP en PGGM:) Bunnik/Zeist, 8 december 2011 - Koninklijke BAM Groep en PGGM delen mee dat de eerste tranche van operationele pps-projecten is overgedragen aan de eerder dit jaar opgerichte joint venture BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A.

7 december 2011

Dordrecht, 7 december 2011 - Ontwikkelingscombinatie de Werven (AM, Dura Vermeer en JP van Eesteren) roept in samenwerking met de gemeente Dordrecht belanghebbenden op mee te denken over de invulling van Stadswerven. De bedoeling is om door middel van bijvoorbeeld enquêtes en klankbordgroepen een goed beeld te krijgen van de wensen ten aanzien van wonen, werken en recreëren op Stadswerven. Door de inwoners van Dordrecht en overige belanghebbenden bij de ontwikkeling te betrekken, kan het definitieve plan voor deze bijzondere locatie in de Dordtse binnenstad beter worden afgestemd op de toekomstige bewoners en gebruikers.

7 december 2011

Alblasserdam, 7 december 2011 - Op zaterdag 10 december start gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM de verkoop van de woningen uit de laatste fase van het project De Havenmeesters in Alblasserdam. Het aanbod bestaat uit veertien drielaagse herenhuizen. De woningen worden gerealiseerd op een unieke locatie met ruim uitzicht over de rivier De Noord.

7 december 2011

Amersfoort, 6 december 2011 – Na een periode van zes maanden bouwtijd wordt op donderdag 8 december a.s. om 15.00 uur stilgestaan bij het bereiken van het hoogste punt van het Heilijgers-project Boogie Woogie aan de Puntenburgerlaan in Amersfoort. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt in het bijzijn van de direct bij het werk betrokkenen ceremonieel een betonvloer naar het hoogste punt gehesen en is er traditiegetrouw pannenbier voor de bouwplaatsmedewerkers. De verkoop van Boogie Woogie verloopt zeer voorspoedig en reeds negentig procent is verkocht. De oplevering staat gepland voor de zomer van 2012.

2 december 2011

(Persbericht gemeente Zwolle:) 1 december 2011 - De herontwikkeling van het Kraanbolwerk om het huidige bedrijfsterrein met de Schaepmangebouwen om te vormen tot een hoogwaardige woningbouwlocatie in de binnenstad van Zwolle is weer een belangrijke stap verder. Schaepman, gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en gemeente Zwolle hebben daartoe een koop- en een uitgifteovereenkomst getekend.

30 november 2011

Bunnik, 29 november 2011 - De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens ir. M.A. van Raaij MBA, alsmede ir. B.H. Regtuijt per 1 januari 2012 te benoemen tot directeur van BAM Rail bv.

29 november 2011

(Persbericht Energiesprong:) Ede, 25 november 2011 - In broedplaats de Enkahal in Ede ontvingen op 24 november zes coalities met integrale bouwconcepten een geldprijs voor doorontwikkeling uit de handen van prof.dr.ir. Jan Rotmans (Drift, Urgenda) tijdens Manifestatie De Voorsprong. De eerste prijs (€ 20.000,-) op het vlak van renovatie ging naar Team Prestatiehuis, en voor nieuwbouw ging die naar All Electric W&R-Groenwoning. 

28 november 2011

Drachten, 28 november 2011 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM start in december met de bouw van twintig eengezinswoningen type Ajke in deelplan De Luwte II in het uitbreidingsgebied Drachtstervaart in Drachten. De woningen zijn alle gelegen aan de Drachtstervaart. Wethouders Ties Zweers en Nieske Ketelaar van de gemeente Smallingerland verrichten vrijdag 16 december de officiële handeling. Het merendeel van de woningen is inmiddels verkocht. In deelplan De Luwte II ontwikkelt AM in totaal 130 woningen.

28 november 2011

(Persbericht - Utrecht, 28 november 2011) – Heijmans Wegen, BAM Wegen en KWS Infra zijn een branchebreed initiatief gestart ter verduurzaming van asfaltproductie in Nederland. Gezamenlijk streven zij naar de invoering van een energielabel voor asfaltcentrales om de milieuprestaties in de wegenbouw inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. De benodigde methodiek zal medio 2012 volledig zijn uitgewerkt, waarna het energielabel in de praktijk wordt toegepast. Vanaf dat moment zullen ook de effecten van het Energielabel Asfaltcentrales meetbaar zijn.

25 november 2011

Amsterdam, 25 november 2011 – BAM Woningbouw heeft in Amsterdam Zuidoost honderd appartementen gerealiseerd op het terrein van de voormalige Bijlmerflat Klieverink. De ruime appartementen voor starters en doorstromers liggen in een groene, rustige woonbuurt dicht bij de stad én uitvalswegen. De woningen zijn verdeeld over een koopblok en drie blokken sociale en commerciële huur.

25 november 2011

Drachten, 25 november 2011 - BAM Woningbouw Noord heeft alle 24 ruime en comfortabele starterswoningen van het project ‘de Populieren’ in de woonwijk Oostindie in Leek opgeleverd.

24 november 2011

Bunnik, 24 november 2011 – Crossrail, een dochteronderneming van Transport for London, heeft de bouwcombinatie BAM Nuttall (de Britse infrabouwer van Koninklijke BAM Groep nv), Ferrovial Agroman and Kier Construction (BFK) opdracht verleend voor de bouw van Crossrail-station Farringdon. De bouwsom bedraagt meer dan £ 200 miljoen (meer dan € 230 miljoen). Het project omvat de aanleg van het ondergrondse station (westelijke en oostelijke kaartverkoopruimten), de perrontunnels en de verbindingstunnels voor reizigers.

24 november 2011

(Persbericht van het Kabinet van minister Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, van de Europese Investeringsbank en van het gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen:) Antwerpen, 21 november 2011 - In de haven van Antwerpen hebben Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, voorzitter van de Europese Investeringsbank Philippe Maystadt en havenschepen en voorzitter van het Havenbedrijf Marc Van Peel maandagnamiddag het officiële startschot gegeven voor de bouw van de tweede sluis op de Linkeroever.

24 november 2011

Arnhem, 24 november 2011 - De ontwikkelingscombinatie Velperparc (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Klaassen Vastgoedontwikkeling) start maandag 28 november met de verkoop van achttien woningen in het deelplan Vlinders in Arnhem-Noord. Het plan maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Velperparc. Het aanbod bestaat uit zestien eensgezinswoningen en twee twee-onder-een-kapwoningen.

22 november 2011

Oss, 22 november 2011 - BrabantWonen en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben het stedenbouwkundig plan voor het Bernhoven-terrein in Oss afgerond en gepresenteerd aan de gemeente. Het plan behelst de ontwikkeling van het Gezondsheidscentrum Oss in combinatie met zorggerelateerde woonfuncties ten behoeve van cliënten van BrabantZorg en circa 110 grondgebonden woningen in een parkachtige omgeving. Na goedkeuring van het stedenbouwkundig plan door het college van BenW kan worden gestart met het beeldkwaliteitsplan en de bestemmingsplanprocedure. Het stedenbouwkundig plan wordt dinsdag 22 november door het college behandeld. Begin 2013 verhuist ziekenhuis Bernhoven naar de nieuwe locatie in Uden en komt het terrein vrij voor ontwikkeling.

22 november 2011

Bunnik, 22 november 2011 - De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft mr. R.J. Jansen MBA per 1 januari 2012 benoemd tot directievoorzitter van Heilijgers bv. Rob Jansen (47) is thans directeur van BAM Utiliteitsbouw regio Oost.

Pagina's