RSS Feed Persberichten

20 januari 2011

(Persbericht STS en Tebodin:) Den Haag, 20 januari 2011 - Petroleum Development Oman (PDO) heeft het engineering- en onderhoudscontract (EMC) 'Noord' toegewezen aan de joint venture van Special Technical Services (STS) en Tebodin & Partner. Het contract omvat diverse kleine tot middelgrote olie- en gasprojecten in de noordelijke velden van PDO in Oman en is toegekend voor een periode van zeven jaar met mogelijke verlenging van maximaal drie jaar. Voor Tebodin betekent dit contract minstens 200 manjaar per jaar en voor STS 4.500.

19 januari 2011

Bunnik, 19 januari 2011 - BAM Gebouwbeheer lanceert op de vakbeurs Facilitair, die op 19, 20 en 21 januari 2011 in ’s-Hertogenbosch wordt georganiseerd, een nieuw concept voor totaal facilitair beheer, genaamd LivingFacility.

19 januari 2011

Apeldoorn, 19 januari 2011 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM heeft het kantoor van Rabobank in het Van Gelderpark in Apeldoorn opgeleverd.  Rabobank start nu met de verdere inrichting en afbouw, waarna volgens planning het kantoor in april 2011 in gebruik zal worden genomen. 

19 januari 2011

Roermond, 19 januari 2011 - Wethouder Wim Kemp van de gemeente Roermond verricht op woensdag 26 januari a.s. de officiële handeling voor de start bouw van de 15 woningen uit fase 1 van het plan Kapelse Tuyn in Roermond. Kapelse Tuyn is een gezamenlijke ontwikkeling van woningcorporatie Wonen Zuid en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM.

18 januari 2011

Bunnik, 18 januari 2011 - BAM International – de werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep die actief is buiten Europa – heeft opdracht verworven van Lusail Real Estate Development Company WLL voor de aanleg van twee pijpleidingen in Doha, Qatar. De werkzaamheden zijn medio december begonnen. Het project zal zo’n negen maanden in beslag nemen. De contractwaarde bedraagt circa € 10 miljoen.

17 januari 2011

Lelystad, 13 januari 2011 - Met zijn beeld van een zwemmer bij een startduik markeert de nieuwe Vollenhoverbrug de overgang tussen Flevoland en Overijssel. De brug wordt breder en omvat twee veilig door een open ruimte gescheiden brugdekken voor auto’s of fietsers. In september begint het werk aan een tijdelijke brug, na het vaarseizoen, gevolgd door de vervanging van de bestaande brug.

14 januari 2011

’s-Gravenzande, 12 januari 2011 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM geeft donderdag 13 januari het startsein voor de bouw van de woningen in Tuinveld fase 1 in ’s-Gravenzande, gemeente Westland. De officiële handeling zal worden verricht door de wethouders Bram Meijer en Theo Duijvesteijn in samenwerking met Maarten Kool, directeur AM Zuid-Holland.

13 januari 2011

Bunnik, 13 januari 2011 – De bouw van Park Blankenborch in Vianen, waar in totaal 470 woningen worden gerealiseerd, wordt op korte termijn afgerond. BAM Woningbouw Utrecht legt in opdracht van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM de laatste hand aan de laatste fase van Park Blankenborch. Deze omvat de bouw van twintig grondgebonden woningen en acht appartementen. De oplevering van Park Blankenborch staat gepland voor begin maart.

13 januari 2011

Ede, 13 janauri 2011 - Ontwikkelingscombinatie Kernhem (Van Campen Bouwgroep en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM) geeft vrijdag 14 januari het startsein voor de bouw van 88 woningen in het project Elzenbrink in de Edese wijk Kernhem. Wethouder Simon van de Pol verricht de officiële handeling. Elzenbrink bestaat uit 66 koopwoningen in vier uiteenlopende typen en 22 huurwoningen, die aan woningcorporatie Woonstede zijn verkocht. In het ontwerp van de woningen is extra aandacht geschonken aan duurzaamheid waardoor de woningen bijzonder energiezuinig zijn.

4 januari 2011

Bunnik, 4 januari 2011 - Koninklijke BAM Groep nv maakt bekend dat de dividendpercentages van de converteerbare cumulatief preferente aandelen (serie FP4, subserie 1; ISIN-code NL0000337335 en symbool BAMCP) en de niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen (serie FP4, subserie 2; ISIN-code NL0000337327 en symbool BAMNCP) met ingang van 1 januari 2011 voor een periode van acht jaar conform de statuten van de onderneming respectievelijk 7,95 procent en 7,90 procent per preferent aandeel bedragen.

4 januari 2011

Veenendaal, 4 januari 2011 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Burgland Vastgoed hebben een koopovereenkomst gesloten voor de commerciële ruimten in het plan Sajet in Veenendaal. Sajet is het eerste deelplan dat AM heeft ontwikkeld in het grootschalige centrumplan Brouwerspoort. De overeenkomst betreft de overname door Burgland Vastgoed van 2.080 m² commerciële ruimten, verdeeld over tien afzonderlijke units.

3 januari 2011

Alkmaar, 3 januari 2011 - BAM Woningbouw Alkmaar heeft 42 woningen type Komeet opgeleverd in Stad van de Zon in Heerhugowaard. De woningen hebben zonnepanelen evenals vele andere woningen in deze energiezuinige woonwijk.

3 januari 2011

Breda, 3 januari 2011 – BAM Woningbouw Breda start begin 2011 met het groot onderhoud van in totaal tachtig woningen in onder meer de Puccini- en Tartinnistraat in Tilburg voor opdrachtgever WonenBreburg. De opdracht is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bewoners, die door middel van een klankbordgroep inspraak hadden in de renovatiemaatregelen.

Pagina's