RSS Feed Persberichten

21 december 2012

Bunnik, 21 december 2012 - Op 21 december is de realisatieovereenkomst tussen Stichting Trajectum en BAM voor de herstructurering van locatie Orthopedagogische Begeleiding (OB) Groot Hungerink in Eefde getekend. De opdracht - naar een ontwerp van SBH architecten+adviseurs - omvat de realisatie van vier woongebouwen, een kantoorgebouw en een gebouw voor werk en activiteiten. Naast de bouwkundige werkzaamheden maken ook de installatietechnische werkzaamheden, bestrating en terreinwerkzaamheden deel uit van de opdracht. De bouw gaat 7 januari van start. Naar verwachting wordt het project medio 2015 opgeleverd.

20 december 2012

Brussel, 20 december 2012 - CEI-De Meyer en Interbuild, twee Belgische werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep, hebben de opdracht verworven voor de ruwbouw van het nieuwe ziekenhuis in Knokke-Heist. De opdracht heeft een waarde van circa 32 miljoen euro.

19 december 2012

Bunnik, 18 december 2012 – Koninklijke BAM Groep zal vóór ultimo 2015 het huidige aantal van circa 70 grotere regiovestigingen (van meer dan 500 m2) terugbrengen tot circa veertig locaties. Dit gebeurt door de afzonderlijke regiokantoren van BAM-werkmaatschappijen samen te brengen in zogenoemde BAM-huizen. De vorming van meer BAM-huizen maakt deel uit van een strategisch huisvestingsplan, dat BAM heeft ontwikkeld om in Nederland de samenwerking tussen groepsonderdelen verder te bevorderen, de efficiency te vergroten en de kracht van het BAM-merk te versterken. Op deze manier wordt het potentieel aan talent en synergie, de voornaamste doelstelling uit BAM’s strategische agenda 2013-2015, optimaal benut.

14 december 2012

(Persbericht van de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen:) Sittard-Geleen, 14 december 2012 – De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen hebben besloten het private partnerschap voor duurzaam warmtebedrijf Het Groene Net voorlopig te gunnen aan BAM Techniek Energy Systems. 

13 december 2012

Bunnik, 13 december 2012 - Network Rail heeft BAM Nuttall opdracht gegeven voor de aanleg van de nieuwe Borders Railway in Schotland. Het contract heeft een waarde van € 270 miljoen en omvat het ontwerp en de bouw van een nieuwe spoorverbinding, die in 2015 operationeel zal zijn. De Borders Railway maakt het passagiers na meer dan veertig jaar weer mogelijk per spoor te reizen van Edinburgh via Midlothian naar Tweedbank.

11 december 2012

Persbericht Bouwcombinatie JuBi BV - Den Haag, 10 december 2012 - Bouwcombinatie JuBi BV (BAM Utiliteitsbouw, Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten, HOMIJ Technische Installaties, Imtech Nederland) heeft zaterdag 8 december, na een record bouwtijd van 47 maanden, de nieuwbouw van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgedragen aan de Rijksgebouwendienst. De oplevering is twee maanden eerder dan de vier jaar geleden overeengekomen planning.

6 december 2012

Breda, 6 december 2012 - Vastgoedonderneming TTRR heeft in samenwerking met gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM een ambitieus plan ontwikkeld voor het Brouwhuis op het Drie Hoefijzers-terrein in Breda. De Bredase onderneming herstelt het monumentale gebouw in oude glorie en wil er ruimten creëren voor wonen en werken. Een grandcafé annex restaurant, kinderdagverblijf en fietsenstalling maken eveneens onderdeel uit van het plan.

5 december 2012

Alkmaar, 5 december 2012 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM kan met de verkoop van de laatste woning het deelplan De Bootman in Alkmaar afronden. De Bootman maakt deel uit van de binnenstedelijke ontwikkeling Schelphoek in Alkmaar en omvat 27 eengezinswoningen. Ook de 25 eengezinswoningen van het naastgelegen deelplan De Kuiper zijn opgeleverd en verkocht.

3 december 2012

Bunnik, 3 december 2012 - BAM Techniek - ICT, een divisie van BAM Techniek bv, gaat vanaf vandaag verder onder de naam BAM Techniek - Integrated Works. De naamswijziging is ingegeven door het samengaan van drie expertisegebieden van BAM Techniek: ICT, meet- en regeltechniek en security. BAM Techniek - Integrated Works is daarmee een specialist op het gebied van integratie van gebouwgebonden systemen, bijvoorbeeld voor beveiliging, toegangscontrole, verlichting, klimaatregeling en  facilitair management. Door deze momenteel vaak losstaande systemen met elkaar te verbinden, kunnen bedrijfspanden slimmer en daardoor comfortabeler, energiezuiniger en beter beheersbaar worden gemaakt.

28 november 2012

(Persbericht Stichting Elisabeth:) Breda, 28 november 2012 - In opdracht van GREEN ontwikkelt Bogor Projectontwikkeling in samenwerking met Stichting Elisabeth een schitterend nieuw serviceflatcomplex  genaamd ‘De Tweesprong’ aan de Sint Antoniusstraat in Oosterhout. De Tweesprong wordt gebouwd door BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven. De officiële start van de bouw vindt plaats op donderdag 6 december 2012. De heer Jan Zeeman van GREEN verricht samen met de heer Peter Smittenaar van Stichting Elisabeth de officiële openingshandeling. 

27 november 2012

(Persbericht van Meteo Consult en BAM Infratechniek Mobiliteit:) Culemborg, 27 november 2012 – In opdracht van de gemeente Huizen heeft Meteo Consult in samenwerking met BAM Infratechniek Mobiliteit de levering en installatie verzorgd van een duurzaam gladheidmeldsysteem langs de Randweg bij Huizen.

27 november 2012

Bunnik, 27 november 2012 - BAM Construct UK, de Britse utiliteitsbouwonderneming van Koninklijke BAM Groep nv, is door Kirklees Counicil geselecteerd voor de bouw van een omvangrijk zwem- en recreatiecentrum in Huddersfield, een stad van circa 150.000 inwoners in Midden-Engeland.

27 november 2012

Bunnik, 27 november 2012 - De Vereniging van Beleggers in Duurzame Ondernemingen (VBDO) heeft de resultaten bekendgemaakt van het jaarlijkse onderzoek naar het duurzaam en verantwoord ketenbeheer van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Evenals in 2011 heeft Koninklijke BAM Groep als beste gepresteerd in de groep Bouwondernemingen, waarbij de beoordeling bovendien negen procent beter was dan vorig jaar. In de gehele ranglijst neemt BAM een achtste plaats in. Philips heeft net als in 2011 de meeste punten behaald.

27 november 2012

Bunnik, 27 november 2012 – De Rijksgebouwendienst heeft een consortium van BAM PPP aangewezen als geselecteerde inschrijver (‘preferred bidder’) voor de nieuwbouw van de Hoge Raad der Nederlanden aan het Korte Voorhout/Smitsplein in Den Haag. Het contract omvat ontwerp, bouw, financiering en onderhoud gedurende dertig jaar (‘DBFMO’). De uitvoeringswerkzaamheden starten in 2013 en in november 2015 wordt het gebouw beschikbaar gesteld aan de gebruikers, waarna het consortium gedurende een periode van dertig jaar de dienstverlening en het beheer zal verzorgen.

26 november 2012

Bunnik, 26 november 2012 – BAM Deutschland AG (de Duitse werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, gespecialiseerd in utiliteitsbouwprojecten) heeft opdracht verworven voor de bouw van een IT-centrum voor de stad München (bouwsom ruim € 63 miljoen) en een scholengemeenschap in Frankfurt am Main (bouwsom ruim € 20 miljoen).

23 november 2012

(Persbericht gemeente Hoorn:) Hoorn, 23 november 2012 - Wethouder Ronald Louwman heeft op 23 november de officiële eerste paal geslagen voor de bouw van het hotel, de bioscoop en het casino in vrijetijdspark De Blauwe Berg.

23 november 2012

Bunnik, 23 november 2012 - Koninklijke BAM Groep behoort tot de meest transparante bedrijven van Nederland. De Transparantiebenchmark (een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) beoordeelt jaarlijks de duurzaamheidsverslagen van bedrijven in Nederland. BAM heeft meer punten behaald dan vorig jaar en de negende positie in de kopgroep gehandhaafd. BAM komt bovendien opnieuw als winnaar van de sector ‘Bouw en maritiem’ uit de bus.

22 november 2012

(Persbericht gemeente Huizen:) Huizen, 22 november 2012 - De gemeente Huizen heeft een nieuw meldsysteem voor gladheid. De gladheid wordt gemeten via een meetstation, geplaatst bij de Randweg. De energie voor het meetstation wordt opgewekt via zonnecellen. De gemeente Huizen is hiermee de eerste gemeente in Nederland die deze energiebron toepast op een gladheid meldsysteem. Huizen gaat vanaf dit strooiseizoen ‘preventief' strooien. Afgelopen zomer is daarvoor nieuw materieel aangeschaft - natzoutmenginstallatie - en zijn de strooimachines daarop aangepast.

22 november 2012

Haarlem, 22 november 2012 - VOF Deo-terrein (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en De Key Projectontwikkeling) start zaterdag 1 december met de verkoop van 23 woningen uit de vierde fase van het plan Deo Neo in Haarlem. De start verkoop vindt plaats nabij de bouwlocatie in Basisschool De Ark, Velserstraat 17 in Haarlem van 11.00 tot 13.00 uur. Naast uitgebreide informatie over de woningen is er tevens financieel advies beschikbaar.

22 november 2012

(Persbericht N.V. Westerscheldetunnel:) Borssele, 23 november 2012 - De N.V. Westerscheldetunnel gunt het onderhoud aan de tunnel en de toeleidende wegen voor de periode van 2013 - 2033 aan de combinatie Croon-BAM-Mobilis. Het contract gaat in op 14 maart 2013, precies tien jaar na de officiële opening van de Westerscheldetunnel.

Pagina's