RSS Feed Persberichten

28 november 2012

(Persbericht Stichting Elisabeth:) Breda, 28 november 2012 - In opdracht van GREEN ontwikkelt Bogor Projectontwikkeling in samenwerking met Stichting Elisabeth een schitterend nieuw serviceflatcomplex  genaamd ‘De Tweesprong’ aan de Sint Antoniusstraat in Oosterhout. De Tweesprong wordt gebouwd door BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven. De officiële start van de bouw vindt plaats op donderdag 6 december 2012. De heer Jan Zeeman van GREEN verricht samen met de heer Peter Smittenaar van Stichting Elisabeth de officiële openingshandeling. 

27 november 2012

(Persbericht van Meteo Consult en BAM Infratechniek Mobiliteit:) Culemborg, 27 november 2012 – In opdracht van de gemeente Huizen heeft Meteo Consult in samenwerking met BAM Infratechniek Mobiliteit de levering en installatie verzorgd van een duurzaam gladheidmeldsysteem langs de Randweg bij Huizen.

27 november 2012

Bunnik, 27 november 2012 - BAM Construct UK, de Britse utiliteitsbouwonderneming van Koninklijke BAM Groep nv, is door Kirklees Counicil geselecteerd voor de bouw van een omvangrijk zwem- en recreatiecentrum in Huddersfield, een stad van circa 150.000 inwoners in Midden-Engeland.

27 november 2012

Bunnik, 27 november 2012 - De Vereniging van Beleggers in Duurzame Ondernemingen (VBDO) heeft de resultaten bekendgemaakt van het jaarlijkse onderzoek naar het duurzaam en verantwoord ketenbeheer van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Evenals in 2011 heeft Koninklijke BAM Groep als beste gepresteerd in de groep Bouwondernemingen, waarbij de beoordeling bovendien negen procent beter was dan vorig jaar. In de gehele ranglijst neemt BAM een achtste plaats in. Philips heeft net als in 2011 de meeste punten behaald.

27 november 2012

Bunnik, 27 november 2012 – De Rijksgebouwendienst heeft een consortium van BAM PPP aangewezen als geselecteerde inschrijver (‘preferred bidder’) voor de nieuwbouw van de Hoge Raad der Nederlanden aan het Korte Voorhout/Smitsplein in Den Haag. Het contract omvat ontwerp, bouw, financiering en onderhoud gedurende dertig jaar (‘DBFMO’). De uitvoeringswerkzaamheden starten in 2013 en in november 2015 wordt het gebouw beschikbaar gesteld aan de gebruikers, waarna het consortium gedurende een periode van dertig jaar de dienstverlening en het beheer zal verzorgen.

26 november 2012

Bunnik, 26 november 2012 – BAM Deutschland AG (de Duitse werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, gespecialiseerd in utiliteitsbouwprojecten) heeft opdracht verworven voor de bouw van een IT-centrum voor de stad München (bouwsom ruim € 63 miljoen) en een scholengemeenschap in Frankfurt am Main (bouwsom ruim € 20 miljoen).

23 november 2012

(Persbericht gemeente Hoorn:) Hoorn, 23 november 2012 - Wethouder Ronald Louwman heeft op 23 november de officiële eerste paal geslagen voor de bouw van het hotel, de bioscoop en het casino in vrijetijdspark De Blauwe Berg.

23 november 2012

Bunnik, 23 november 2012 - Koninklijke BAM Groep behoort tot de meest transparante bedrijven van Nederland. De Transparantiebenchmark (een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) beoordeelt jaarlijks de duurzaamheidsverslagen van bedrijven in Nederland. BAM heeft meer punten behaald dan vorig jaar en de negende positie in de kopgroep gehandhaafd. BAM komt bovendien opnieuw als winnaar van de sector ‘Bouw en maritiem’ uit de bus.

22 november 2012

(Persbericht gemeente Huizen:) Huizen, 22 november 2012 - De gemeente Huizen heeft een nieuw meldsysteem voor gladheid. De gladheid wordt gemeten via een meetstation, geplaatst bij de Randweg. De energie voor het meetstation wordt opgewekt via zonnecellen. De gemeente Huizen is hiermee de eerste gemeente in Nederland die deze energiebron toepast op een gladheid meldsysteem. Huizen gaat vanaf dit strooiseizoen ‘preventief' strooien. Afgelopen zomer is daarvoor nieuw materieel aangeschaft - natzoutmenginstallatie - en zijn de strooimachines daarop aangepast.

22 november 2012

Haarlem, 22 november 2012 - VOF Deo-terrein (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en De Key Projectontwikkeling) start zaterdag 1 december met de verkoop van 23 woningen uit de vierde fase van het plan Deo Neo in Haarlem. De start verkoop vindt plaats nabij de bouwlocatie in Basisschool De Ark, Velserstraat 17 in Haarlem van 11.00 tot 13.00 uur. Naast uitgebreide informatie over de woningen is er tevens financieel advies beschikbaar.

22 november 2012

(Persbericht N.V. Westerscheldetunnel:) Borssele, 23 november 2012 - De N.V. Westerscheldetunnel gunt het onderhoud aan de tunnel en de toeleidende wegen voor de periode van 2013 - 2033 aan de combinatie Croon-BAM-Mobilis. Het contract gaat in op 14 maart 2013, precies tien jaar na de officiële opening van de Westerscheldetunnel.

22 november 2012

Utrecht, 22 november 2012 - De bouw  van de eerste fase van het winkelcentrum ‘De Voorwaarts’ in Apeldoorn is eind september gestart. Op donderdag 22 november vond de feestelijke viering van deze mijlpaal plaats en werd de officiële handeling verricht.  Wethouder Johan Kruithof bestuurde een kraan en plaatste samen met  Paul Trip, directeur van ontwikkelaar AM Real Estate Development, het eerste vloerdeel van de begane grond. Fase 1 van het winkelcentrum bestaat uit circa 22.000 m² met voornamelijk grootschalige winkels en horeca, verdeeld over twee lagen. Hercuton realiseert het nieuwe winkelcentrum in duurzaam prefab beton.

21 november 2012

(Gezamenlijk persbericht Rijkswaterstaat en Koninklijke BAM Groep nv:) Utrecht/Bunnik, 21 november 2012 - De op 1 oktober 2012 ondertekende opdracht van Rijkswaterstaat aan BAM-PGGM Infrastructure Coöporatie U.A, voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud (‘DBFM’) voor verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek heeft op 21 november 2012 geresulteerd in financial close, het ondertekenen van de financieringsovereenkomsten.

21 november 2012

(Persbericht gemeente Rhenen en BAM Utiliteitsbouw regio Utrecht:) Rhenen, 21 november 2012 - BAM Utiliteitsbouw regio Utrecht verzorgt in opdracht van de gemeente Rhenen het ontwerp en de bouw van basisschool De Springplank en de Cuneraschool. De  overeenkomst voor beide basisscholen wordt vrijdag 23 november 2012 om 9.30 uur getekend door wethouder Piet van Leeuwen en Eric Moleman, directeur BAM Utiliteitsbouw regio Utrecht, op het gemeentehuis in Rhenen.

20 november 2012

(Persbericht gemeente IJsselstein:) 20 november 2012 - De gemeente IJsselstein geeft de eigenaren van de Clinckhoeff groen licht voor de herontwikkeling van het winkelcentrum. Projectontwikkelaars AM Real Estate Development en Bunnik Projekten hebben op initiatief van de eigenaren een plan ontwikkeld, dat uitgaat van deels nieuwbouw van winkels en woningen en deels handhaving van het huidige winkelcentrum. Met deze revitalisering is het winkelcentrum toekomstbestendig en blijft de Clinckhoeff een aantrekkelijk winkelcentrum voor de bewoners van de wijk IJsselveld.

19 november 2012

(Persbericht AIG Careconcepts:) Arnhem / Amsterdam, 19 november 2012 – AIG Careconcepts en Schakel & Schrale, de restauratiespecialist van Koninklijke BAM Groep, hebben op 12 november 2012 een aanneemingsovereenkomst gesloten inzake de verbouw van het voormalige hoofdgebouw van het Joannes de Deo ziekenhuis in Haarlem.

15 november 2012
  • 9M 2012 nettoverlies inclusief bijzondere waardeverminderingen: € 233 miljoen (9M 2011: winst € 84 miljoen)
  • 9M 2012 resultaten Bouw en techniek en Infra beïnvloed door reorganisatiekosten van in totaal € 16 miljoen en aanhoudend moeilijke omstandigheden in Europese thuismarkten met name in Nederland; goed momentum bij BAM International
  • Resultaten Vastgoed in lijn met de ten tijde van de halfjaarcijfers bijgestelde aannames voor slechtere marktomstandigheden
  • Solide resultaat sector Pps met gezond aanbod van nieuwe projecten
  • Orderportefeuille € 10,9 miljard ultimo 9M 2012, een stijging van € 0,5 miljard ten opzichte van jaareinde 2011
  • Ruim binnen grenzen bankconvenanten
  • Nieuwe driejarige strategische prioriteiten leggen nadruk op interne verbetering in voortdurende moeilijke marktomstandigheden

Voor de volledige tekst van het persbericht klik hier.

15 november 2012

(Persbericht Bloemendalerpolder): Weesp/Muiden, 15 november 2012 - De samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst (SUOK) en het Ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder, gelegen tussen Muiden en Weesp, zijn door alle betrokken publieke en private partijen ondertekend.

13 november 2012

(Persbericht BV Kanaalkruising Sluiskil:) Terneuzen, 13 november 2012 - De tachtig meter lange tunnelboormachine (TBM) voor de bouw van de Sluiskiltunnel is in meerdere onderdelen per schip naar Nederland vervoerd en ligt nu op de kade in Westdorpe. De onderdelen van de tunnelboormachine worden vanaf heden vervoerd van Westdorpe naar de bouwplaats van de Sluiskiltunnel.

13 november 2012

Bunnik, 13 november 2012 - BAM International, de werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep actief in landen buiten Europa, heeft opdracht verworven (‘letter of acceptance’) van African Minerals Ltd voor ontwerp en aanleg van een steiger voor de overslag van brandstof in de Sierra-Leonerivier bij Pepel (nabij Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone). De contractsom bedraagt ruim €13 miljoen. BAM en samenwerkingspartner Stefanutti Stocks verwachten de steiger binnen vijf maanden aan de opdrachtgever te kunnen overdragen.

Pagina's