RSS Feed Persberichten

21 december 2012

Bunnik, 21 december 2012 - Op 21 december is de realisatieovereenkomst tussen Stichting Trajectum en BAM voor de herstructurering van locatie Orthopedagogische Begeleiding (OB) Groot Hungerink in Eefde getekend. De opdracht - naar een ontwerp van SBH architecten+adviseurs - omvat de realisatie van vier woongebouwen, een kantoorgebouw en een gebouw voor werk en activiteiten. Naast de bouwkundige werkzaamheden maken ook de installatietechnische werkzaamheden, bestrating en terreinwerkzaamheden deel uit van de opdracht. De bouw gaat 7 januari van start. Naar verwachting wordt het project medio 2015 opgeleverd.

20 december 2012

Brussel, 20 december 2012 - CEI-De Meyer en Interbuild, twee Belgische werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep, hebben de opdracht verworven voor de ruwbouw van het nieuwe ziekenhuis in Knokke-Heist. De opdracht heeft een waarde van circa 32 miljoen euro.

19 december 2012

Bunnik, 18 december 2012 – Koninklijke BAM Groep zal vóór ultimo 2015 het huidige aantal van circa 70 grotere regiovestigingen (van meer dan 500 m2) terugbrengen tot circa veertig locaties. Dit gebeurt door de afzonderlijke regiokantoren van BAM-werkmaatschappijen samen te brengen in zogenoemde BAM-huizen. De vorming van meer BAM-huizen maakt deel uit van een strategisch huisvestingsplan, dat BAM heeft ontwikkeld om in Nederland de samenwerking tussen groepsonderdelen verder te bevorderen, de efficiency te vergroten en de kracht van het BAM-merk te versterken. Op deze manier wordt het potentieel aan talent en synergie, de voornaamste doelstelling uit BAM’s strategische agenda 2013-2015, optimaal benut.

14 december 2012

(Persbericht van de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen:) Sittard-Geleen, 14 december 2012 – De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen hebben besloten het private partnerschap voor duurzaam warmtebedrijf Het Groene Net voorlopig te gunnen aan BAM Techniek Energy Systems. 

13 december 2012

Bunnik, 13 december 2012 - Network Rail heeft BAM Nuttall opdracht gegeven voor de aanleg van de nieuwe Borders Railway in Schotland. Het contract heeft een waarde van € 270 miljoen en omvat het ontwerp en de bouw van een nieuwe spoorverbinding, die in 2015 operationeel zal zijn. De Borders Railway maakt het passagiers na meer dan veertig jaar weer mogelijk per spoor te reizen van Edinburgh via Midlothian naar Tweedbank.

11 december 2012

Persbericht Bouwcombinatie JuBi BV - Den Haag, 10 december 2012 - Bouwcombinatie JuBi BV (BAM Utiliteitsbouw, Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten, HOMIJ Technische Installaties, Imtech Nederland) heeft zaterdag 8 december, na een record bouwtijd van 47 maanden, de nieuwbouw van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgedragen aan de Rijksgebouwendienst. De oplevering is twee maanden eerder dan de vier jaar geleden overeengekomen planning.

6 december 2012

Breda, 6 december 2012 - Vastgoedonderneming TTRR heeft in samenwerking met gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM een ambitieus plan ontwikkeld voor het Brouwhuis op het Drie Hoefijzers-terrein in Breda. De Bredase onderneming herstelt het monumentale gebouw in oude glorie en wil er ruimten creëren voor wonen en werken. Een grandcafé annex restaurant, kinderdagverblijf en fietsenstalling maken eveneens onderdeel uit van het plan.

5 december 2012

Alkmaar, 5 december 2012 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM kan met de verkoop van de laatste woning het deelplan De Bootman in Alkmaar afronden. De Bootman maakt deel uit van de binnenstedelijke ontwikkeling Schelphoek in Alkmaar en omvat 27 eengezinswoningen. Ook de 25 eengezinswoningen van het naastgelegen deelplan De Kuiper zijn opgeleverd en verkocht.

3 december 2012

Bunnik, 3 december 2012 - BAM Techniek - ICT, een divisie van BAM Techniek bv, gaat vanaf vandaag verder onder de naam BAM Techniek - Integrated Works. De naamswijziging is ingegeven door het samengaan van drie expertisegebieden van BAM Techniek: ICT, meet- en regeltechniek en security. BAM Techniek - Integrated Works is daarmee een specialist op het gebied van integratie van gebouwgebonden systemen, bijvoorbeeld voor beveiliging, toegangscontrole, verlichting, klimaatregeling en  facilitair management. Door deze momenteel vaak losstaande systemen met elkaar te verbinden, kunnen bedrijfspanden slimmer en daardoor comfortabeler, energiezuiniger en beter beheersbaar worden gemaakt.