RSS Feed Persberichten

28 augustus 2012

(Persbericht gemeente Apeldoorn:) Apeldoorn, 28 augustus 2012 – Deze week start aannemer BAM in opdracht van de gemeente Apeldoorn met de verdubbeling van de Laan van Malkenschoten, tussen de kruisingen Arnhemseweg en Oude Apeldoornseweg.

28 augustus 2012

Utrecht, 28 augustus 2012 - Het nieuwe hoofdkantoor van Capgemini in Leidsche Rijn langs de A2 in Utrecht heeft op 27 augustus het hoogste punt bereikt. Met het bereiken van deze mijlpaal werden de bouwvakkers en direct betrokkenen traditiegetrouw in het zonnetje gezet. Het kantoor is ontwikkeld door AM Real Estate Development en wordt gerealiseerd door BAM Utiliteitsbouw en BAM Techniek.

23 augustus 2012

(Persbericht provincie Noord-Brabant) ’s-Hertogenbosch, 23 augustus 2012: De provincie Noord-Brabant gaat de N261 Tilburg - Waalwijk, ook wel bekend als de Midden-Brabantweg of de Eftelingweg, grondig verbouwen.

23 augustus 2012
  • Nettoverlies inclusief bijzondere waardeverminderingen voor eerste halfjaar: € 251 miljoen (eerste halfjaar 2011: winst € 66 miljoen)
  • Resultaten sectoren Bouw en techniek en Infra in lijn met verwachtingen, onder zeer moeilijke marktomstandigheden
  • Lagere opbrengsten sector Vastgoed; verdere verslechtering van Nederlandse vastgoedmarkt heeft geleid tot bijzondere waardeverminderingen van vastgoedportefeuille met € 247 miljoen en van goodwill met € 150 miljoen
  • Solide resultaat sector Pps met gezond aanbod van nieuwe projecten
  • Orderportefeuille ultimo eerste halfjaar: € 10,8 miljard (ultimo 2011: € 10,4 miljard)
  • Verkoop Tebodin in april afgerond; nettowinstbijdrage van € 65 miljoen
  • Ruim binnen grenzen bankconvenanten

Voor de volledige tekst van het persbericht klik hier.

23 augustus 2012

(Persbericht Accolade:) Joure, 23 augustus 2012 - Op donderdagmorgen 23 augustus stonden Accolade, Zorgcentrum St. Theresia, bewoners en omwonenden stil bij de start van de nieuwbouw van Zorgcentrum St. Theresia. Oudste bewoonster mevrouw H. Siebenga-Frankena verrichtte samen met vestigingsdirecteur Rein Swart van Accolade en directeur Erik de Groot van Zorgcentrum Sint Theresia de officiële handeling.

16 augustus 2012

Bunnik, 16 augustus 2012 – De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv heeft op donderdag 16 augustus 2012 mevrouw ir. T. Menssen MBA benoemd als lid van de raad van bestuur van de vennootschap per 1 oktober 2012.

14 augustus 2012

Utrecht, 14 augustus 2012 - Het nieuwe hoofdkantoor van Capgemini heeft het prestigieuze BREEAM-NL ontwerpcertificaat ‘Very Good’ behaald. Het gebouw van circa 21.000 m² wordt gerealiseerd in Leidsche Rijn Centrum Noord in Utrecht, pal aan het nieuwe NS-station en langs de snelweg A2. De certificering is een bevestiging van de hoge ambities die AM Real Estate Development als ontwikkelaar en Capgemini als gebruiker vanaf het begin van de ontwikkeling hebben uitgesproken.

8 augustus 2012

(Perbericht Infrabel:) Antwerpen, 8 augustus 2012 - Infrabel, de Belgische spoorinfrastructuurbeheerder, is gestart met de aanleg van de sporen op het 16,2 km lange traject van de Liefkenshoekspoorverbinding. Dit is een belangrijke stap in de realisatie van deze nieuwe, rechtstreekse goederenverbinding tussen Linker- en Rechteroever, die als doel heeft de capaciteit van het spoorvervoer in en rond de Antwerpse haven verder te verhogen. De werkzaamheden voor dit strategische infrastructuurproject zitten op schema en in de zomer van 2014 kan de Liefkenshoekspoorverbinding in dienst worden genomen.

3 augustus 2012

(Persbericht Rijskwaterstaat:) Utrecht, 3 augustus 2012 - Rijkswaterstaat en aannemer Poort van Bunnik zijn verheugd bekend te maken dat de spitsstroken op de A12 tussen Driebergen en Veenendaal vanaf vandaag in gebruik kunnen worden genomen. In anderhalf jaar is over dertig kilometer de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal verbreed met extra rijstroken en spitsstroken. Met de in gebruik name van de spitsstroken tussen Driebergen en Veenendaal is de verbreding van de A12 een feit, ruim twee jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. De extra rijstroken tussen Lunetten en Bunnik en Bunnik en Driebergen waren al eerder opengesteld voor het verkeer, respectievelijk juni 2011 en juli 2012.