RSS Feed Persberichten

22 november 2012

Utrecht, 22 november 2012 - De bouw  van de eerste fase van het winkelcentrum ‘De Voorwaarts’ in Apeldoorn is eind september gestart. Op donderdag 22 november vond de feestelijke viering van deze mijlpaal plaats en werd de officiële handeling verricht.  Wethouder Johan Kruithof bestuurde een kraan en plaatste samen met  Paul Trip, directeur van ontwikkelaar AM Real Estate Development, het eerste vloerdeel van de begane grond. Fase 1 van het winkelcentrum bestaat uit circa 22.000 m² met voornamelijk grootschalige winkels en horeca, verdeeld over twee lagen. Hercuton realiseert het nieuwe winkelcentrum in duurzaam prefab beton.

21 november 2012

(Gezamenlijk persbericht Rijkswaterstaat en Koninklijke BAM Groep nv:) Utrecht/Bunnik, 21 november 2012 - De op 1 oktober 2012 ondertekende opdracht van Rijkswaterstaat aan BAM-PGGM Infrastructure Coöporatie U.A, voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud (‘DBFM’) voor verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek heeft op 21 november 2012 geresulteerd in financial close, het ondertekenen van de financieringsovereenkomsten.

21 november 2012

(Persbericht gemeente Rhenen en BAM Utiliteitsbouw regio Utrecht:) Rhenen, 21 november 2012 - BAM Utiliteitsbouw regio Utrecht verzorgt in opdracht van de gemeente Rhenen het ontwerp en de bouw van basisschool De Springplank en de Cuneraschool. De  overeenkomst voor beide basisscholen wordt vrijdag 23 november 2012 om 9.30 uur getekend door wethouder Piet van Leeuwen en Eric Moleman, directeur BAM Utiliteitsbouw regio Utrecht, op het gemeentehuis in Rhenen.

20 november 2012

(Persbericht gemeente IJsselstein:) 20 november 2012 - De gemeente IJsselstein geeft de eigenaren van de Clinckhoeff groen licht voor de herontwikkeling van het winkelcentrum. Projectontwikkelaars AM Real Estate Development en Bunnik Projekten hebben op initiatief van de eigenaren een plan ontwikkeld, dat uitgaat van deels nieuwbouw van winkels en woningen en deels handhaving van het huidige winkelcentrum. Met deze revitalisering is het winkelcentrum toekomstbestendig en blijft de Clinckhoeff een aantrekkelijk winkelcentrum voor de bewoners van de wijk IJsselveld.

19 november 2012

(Persbericht AIG Careconcepts:) Arnhem / Amsterdam, 19 november 2012 – AIG Careconcepts en Schakel & Schrale, de restauratiespecialist van Koninklijke BAM Groep, hebben op 12 november 2012 een aanneemingsovereenkomst gesloten inzake de verbouw van het voormalige hoofdgebouw van het Joannes de Deo ziekenhuis in Haarlem.

15 november 2012
  • 9M 2012 nettoverlies inclusief bijzondere waardeverminderingen: € 233 miljoen (9M 2011: winst € 84 miljoen)
  • 9M 2012 resultaten Bouw en techniek en Infra beïnvloed door reorganisatiekosten van in totaal € 16 miljoen en aanhoudend moeilijke omstandigheden in Europese thuismarkten met name in Nederland; goed momentum bij BAM International
  • Resultaten Vastgoed in lijn met de ten tijde van de halfjaarcijfers bijgestelde aannames voor slechtere marktomstandigheden
  • Solide resultaat sector Pps met gezond aanbod van nieuwe projecten
  • Orderportefeuille € 10,9 miljard ultimo 9M 2012, een stijging van € 0,5 miljard ten opzichte van jaareinde 2011
  • Ruim binnen grenzen bankconvenanten
  • Nieuwe driejarige strategische prioriteiten leggen nadruk op interne verbetering in voortdurende moeilijke marktomstandigheden

Voor de volledige tekst van het persbericht klik hier.

15 november 2012

(Persbericht Bloemendalerpolder): Weesp/Muiden, 15 november 2012 - De samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst (SUOK) en het Ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder, gelegen tussen Muiden en Weesp, zijn door alle betrokken publieke en private partijen ondertekend.

13 november 2012

(Persbericht BV Kanaalkruising Sluiskil:) Terneuzen, 13 november 2012 - De tachtig meter lange tunnelboormachine (TBM) voor de bouw van de Sluiskiltunnel is in meerdere onderdelen per schip naar Nederland vervoerd en ligt nu op de kade in Westdorpe. De onderdelen van de tunnelboormachine worden vanaf heden vervoerd van Westdorpe naar de bouwplaats van de Sluiskiltunnel.

13 november 2012

Bunnik, 13 november 2012 - BAM International, de werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep actief in landen buiten Europa, heeft opdracht verworven (‘letter of acceptance’) van African Minerals Ltd voor ontwerp en aanleg van een steiger voor de overslag van brandstof in de Sierra-Leonerivier bij Pepel (nabij Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone). De contractsom bedraagt ruim €13 miljoen. BAM en samenwerkingspartner Stefanutti Stocks verwachten de steiger binnen vijf maanden aan de opdrachtgever te kunnen overdragen.

12 november 2012

Zandvoort, 12 november 2012 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM heeft het startsein gegeven voor de bouw van de tweede fase van het Louis Davidscarré in Zandvoort. De tweede fase bestaat uit zestig appartementen, zeven herenhuizen en een commerciële ruimte. In deze fase zal tevens de uitbreiding van de ondergrondse parkeergarage worden gerealiseerd. De eerste fase van het centrumplan is ruim een jaar geleden opgeleverd.

12 november 2012

Bunnik, 12 november 2012 - BAM PPP heeft samen met consortiumpartner PGGM (BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie) en met de Ierse werkmaatschappij BAM Contractors een publiekprivaat-samenwerkingscontract gesloten met het Ierse ministerie van Onderwijs (Department of Education and Skills) en het National Development Finance Agency voor scholencontract ‘Bundle 3’.

8 november 2012

(Persbericht gemeente Velzen:) Velzen, 8 november 2012 -  Op vrijdag 19 oktober heeft het college van B&W besloten om de renovatie van het oude deel van het stadhuis - met de trouwzaal - voorlopig te gunnen aan BAM Utiliteitsbouw te Amsterdam en de installatiewerkzaamheden aan Kuijper & Zonen te Helmond. Beide partijen zijn in hun categorie de laagste bieder.

8 november 2012

Amsterdam, 8 november 2012 - BAM Woningbouw Alkmaar heeft met opdrachtgever Boelens de Gruyter BV overeenstemming bereikt over de nieuwbouw van het project Wicherskwartier in Amsterdam. Het betreft de realisatie van 135 appartementen, 4 commerciële ruimten, een stallingsgarage met 125 plaatsen en de inrichting van het gehele openbare gebied. De bouw start medio december 2012 en zal circa twee jaar in beslag nemen.

6 november 2012

Rijswijk, 6 november 2012 - Wethouder René van Hemert geeft vrijdag 9 november het startsein voor de bouw van Villapark Eikelenburgh in Rijswijk. Daarmee gaat de transformatie van het voormalige twaalf hectare grote kassengebied aan de westkant van Rijswijk officieel beginnen. In het eerste plandeel realiseert gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM 31 woningen. De ontwikkeling betreft in totaal circa driehonderd woningen, die in verschillende fasen op de markt zullen komen.

5 november 2012

Bunnik / Gouda, 5 november 2012 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst heeft BAM Utiliteitsbouw en technisch dienstverlener Imtech opdracht verleend voor het onderhoud van circa vierhonderd objecten (districtskantoren, steunpunten, loodsen en zoutloodsen) op ongeveer 150 locaties, verspreid over Nederland. Het contract heeft een looptijd van vier jaar, optioneel uit te breiden met twee keer een jaar. Het betreft - met een totale contractwaarde voor BAM en Imtech van meer dan € 20 miljoen - een van de grootste contracten voor bouwkundig en technisch onderhoud en beheer in Nederland.

5 november 2012

Heemstede, 5 november 2012 - De bouw van het woon- en zorgcomplex Nieuw Overbos in Heemstede gaat op 6 november officieel van start. Zorgcentrum Het Overbos maakt plaats voor een modern woon- en zorgcomplex met bijbehorende voorzieningen in een groene setting. Initiatiefnemers voor deze herontwikkeling zijn Stichting Sint Jacob, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM. Nieuw Overbos zal eind 2014 gereed zijn. De bouw is in handen van BAM Woningbouw Amsterdam.

2 november 2012

Bunnik, 2 november 2012 – BAM Utiliteitsbouw bv heeft op 2 november opdracht verworven van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) voor de realisatie van een nieuw gebouw voor de faculteiten Technische Natuurkunde en Electrical Engineering (Project 2). Met het engineer-and-buildcontract is een bedrag gemoeid van circa € 40 miljoen.

1 november 2012

Roermond, 1 november 2012 - De BACO-fabriek is een markant gebouw in het centrum van Roermond. Het is in 1905 gebouwd als meelfabriek voor Arius van Andel, kwam vervolgens in gebruik als ‘Eerste Nederlandsche Rijwielfabriek’ en diende ten slotte als koffiebranderij. Volgend jaar krijgt het pand een nieuwe bestemming als hoofdkantoor van Woningcorporatie Wonen Limburg. Op de zes verdiepingen die zo’n 4.100 m² beslaan, zullen 170 werkplekken worden gerealiseerd. Schakel & Schrale Roermond, het restauratiebedrijf van BAM, heeft de opdracht verworven om het interieur van het historische BACO-gebouw te Roermond te restaureren.

31 oktober 2012

Gouda, oktober 2012 - In een veertig uur durende operatie heeft BAM Speciale Technieken circa 2.800 m3 lagesterktemortel (LSM) gestort in de zogenoemde dichtblokbouwkuip voor de Sluiskiltunnel in Terneuzen. Dit is de locatie waar de tunnelboormachine begin 2013 haar eerste meters zal afleggen. De stort is de grootste die op het project wordt uitgevoerd.

31 oktober 2012

(Persbericht Politie Haaglanden:) Den Haag, 31 oktober 2012 - Korpschef Henk van Essen zette donderdag 1 november zijn handtekening onder het proces verbaal van oplevering van de Yp, een nieuw pand van Politie Haaglanden in Ypenburg. BAM Utiliteitsbouw, ULC Verwarming, Croon Elektrotechniek en Möhringer Liften bouwden De Yp in opdracht van Politie Haaglanden.

Pagina's