RSS Feed Persberichten

29 maart 2013

(Persbericht Bestuur Regio Utrecht:) Utrecht, 28 maart 2013 - Bestuur Regio Utrecht gunt het contract voor de tweede fase van de grootschalige vervanging van de infrastructuur van de sneltram aan BAM Rail bv. Deze spoorbouwer zal komende zomer de trambaan tussen Utrecht Centraal/Jaarbeursplein en Kanaleneiland-Zuid vernieuwen. BAM Rail deed de economisch meest voordelige aanbieding. Met de opdracht is circa € 5 miljoen gemoeid. 

27 maart 2013
BAM brandstofsteiger Sierra Leone

Bunnik, 27 maart 2013 – De bulk carrier Gypsum Integrity (197 meter lang en varend onder de vlag van Bermuda) was het eerste schip, dat afmeerde aan de nieuwe brandstofsteiger in Pepel, Sierra Leone (West-Afrika). De steiger is gebouwd door BAM International en joint-venturepartner Stefanutti Stocks in slechts vier maanden voor African Minerals Ltd.

18 maart 2013

Bunnik, 18 maart 2013 - BAM Woningbouw brengt alle kennis en ervaring met betrekking tot verduurzaming van de bestaande woningbouw onder één dak als kenniscentrum. Voortaan opereren BAM Woningbouw W&R-Renovatie en BAM-vertegenwoordigers van GEN (Gebieden Energie Neutraal), vanuit hun nieuwe onderkomen in het hoofdkantoor van Koninklijke BAM Groep in Bunnik.

14 maart 2013
FSC

(Persbericht Forest Stewardship Council / FSC Nederland:) Utrecht, 14 maart 2013 - Een negental bedrijven uit de bouw- en houtsector slaat de handen ineen om toepassing van duurzaam gecertificeerd hout in bouwprojecten vanzelfsprekend te maken. Hiermee gaan zij bewust een stap verder dan de onlangs in werking getreden Europese Houtverordening die de import van illegaal hout moet tegengaan. De bouwbedrijven zullen standaard om duurzaam hout vragen voor hun projecten en de houthandel zorgt ervoor dat die vraag altijd kan worden ingevuld. Bovendien zullen de bedrijven elkaar onderling aanspreken op hun ambitie.

13 maart 2013
Start bouw Hof van Zeist

Amersfoort, 13 maart 2013 - Op 12 maart hebben woningcorporatie Seyster Veste, Heilijgers Bouw, de gemeente Zeist, de provincie Utrecht en de toekomstige bewoners de start van de bouw van Hof van Zeist gevierd.

13 maart 2013

(Persbericht Wâldwei.com:) Leeuwarden, 11 maart 2013 - Volgende week start Wâldwei.com met herstelwerkzaamheden aan het Aquaduct Langdeel bij Leeuwarden. In verband met de werkzaamheden is er van 18 maart tot begin juni beperkte verkeershinder op de N31 nabij het aquaduct voor het verkeer in de richting van Drachten. Naast een snelheidsbeperking zal de rechterrijstrook richting Drachten een aantal keren worden afgesloten.

12 maart 2013

Bunnik, 12 maart 2013 – Koninklijke BAM Groep nv bevestigt dat de Britse werkmaatschappij BAM Construct UK een van de partijen is die meedingt naar de bouw van een nieuw hoofdkantoor van Google in Londen met verwachte bouwkosten van circa GBP 250 miljoen tot GBP 300 miljoen. Het is aan Google bekend te maken welke bouwonderneming is geselecteerd als preferred bidder. BAM zal nadere informatie verstrekken, wanneer daartoe aanleiding is.

11 maart 2013
Stadion Complex Zwolle

Utrecht, 11 maart 2013 - Stadioneigenaar Stadion Ontwikkeling Zwolle (SOZ) heeft voor het Stadion Complex een huurovereenkomst gesloten met IT Ernity. In totaal gaat het om circa 725 m2 kantoorruimte.

8 maart 2013
Samenwerking BAM en Isala

Zwolle / Bunnik, 8 maart 2013 - Het technisch beheer en onderhoud van gebouwen, installaties en omliggende terreinen van de Isala klinieken in Zwolle worden voortaan uitgevoerd door BAM. Dit hebben beide organisaties bekrachtigd met de ondertekening van een contract voor langdurige samenwerking.

8 maart 2013
EK Hockey 2013

Barendrecht, 8 maart 2013 - Nootenboom Sport bv (dochteronderneming van BAM Wegen) heeft opdracht verworven voor de aanleg van het hoofdveld voor het Europees Kampioenschap Hockey 2013 op de terreinen van Braxgata Hockey Club, in het Provinciaal Domein de Schorre te Boom. De Koninklijke Belgische Hockey Bond (KBHB) en Braxgata Hockey Club zijn door de Europese Hockey Federatie aangewezen als organisator voor het EK van 17 tot en met 25 augustus 2013. Het contract is 7 maart ondertekend.

7 maart 2013

Bunnik, 7 maart 2013 - Na afloop van de algemene vergadering van 24 april 2013 zal de heer H. Scheffers aftreden als lid van de raad van commissarissen wegens het aflopen van zijn benoemingstermijn. De raad van commissarissen heeft het voornemen, indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, de heer Scheffers voor te dragen om door de algemene vergadering als commissaris te worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. 

7 maart 2013
  • 2012 nettoverlies € 187 miljoen door bijzondere waardeverminderingen in het eerste halfjaar (2011: winst € 126 miljoen); Operationele winst vóór belasting 2012 € 107 miljoen (2011: € 143 miljoen)
  • Resultaten Bouw en techniek en Infra beïnvloed door aanhoudend moeilijke omstandigheden in Europese thuismarkten, vooral in Nederland
  • Trends in vastgoedmarkten in overeenstemming met BAM’s aangepaste veronderstellingen per H1
  • Solide prestaties en gezond aanbod van nieuwe projecten in Pps
  • Orderportefeuille € 11,0 miljard ultimo 2012, een stijging van € 0,6 miljard ten opzichte van jaareinde 2011 (+6%)
  • Dividendvoorstel van € 0,10 in contanten of in aandelen (2011: € 0,16)

Klik hier voor het hele persbericht.

1 maart 2013

Bunnik, 1 maart 2013 - CEI-De Meyer (een Belgische werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv) heeft in combinatie twee opdrachten verworven met een gezamenlijke waarde van ruim € 85 miljoen. Opdrachtgever is Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet. De werkzaamheden betreffen het uitvoeren van infrastructuurwerken ten noorden en ten zuiden van het station Mechelen.

1 maart 2013

(Persbericht Rijkswaterstaat:) Utrecht, 1 maart 2013 - Rijkswaterstaat en aannemer Poort van Bunnik (een samenwerking van een aantal BAM-bedrijven) hebben de uitvoerende werkzaamheden in het kader van het project A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal afgerond. Partijen hebben in goede samenwerking een wegverbreding over dertig kilometer, het aanpassen van aansluitingen en diverse natuurmaatregelen gerealiseerd. En dat twee jaar sneller dan oorspronkelijk gepland. De komende twintig jaar is Poort van Bunnik verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud op dit tracé.