10 september 2014 - 14:18

BAM en Van den Herik Sliedrecht verwerven onderhoudsopdracht Twentekanalen en IJsseldelta

Bunnik, 9 september 2014 – Combinatie BAM Infra/Van den Herik Twentekanalen heeft van Rijkswaterstaat opdracht verworven voor het onderhoud van de Twentekanalen en IJsseldelta.

Vanaf 1 december 2014 ontfermt de Combinatie zich gedurende vijf jaar over het preventieve en correctieve onderhoud aan de bruggen, sluizen, vaargeul, groen, kribben, oevers en dammen van de Twentekanalen en IJsseldelta. De werkzaamheden omvatten onder meer het op diepte houden van de vaargeul, het preventief onderhoud van installaties en het maaien van het gras. Onder het onderhoudscontract vallen onder meer de sluizencomplexen van Eefde, Delden, Hengelo, Meppelerdiep en Spoolder en het gemaal Zedemuden.

Het contract kenmerkt zich door de hoge mate van zelfstandigheid in het bepalen van een onderhoudsconcept om het betreffende areaal te laten functioneren en presteren. De Combinatie heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de verificatie en validatie. Een jaarlijkse rapportage over de stand van zaken van het areaal inclusief de bijbehorende risico’s en beheersmaatregelen vormt onderdeel van het contract. Het contract wordt bestuurd conform de ISO55001 gecertificeerde onderhoudsaanpak van BAM Infra Assetmanagement.

Nadere informatie: Mevrouw mr. CM. Veldhuizen, +31 (0)30 659 87 53.