25 september 2014 - 11:07

BAM Nuttall joint venture verwerft opdracht voor hoogwaterbescherming in Leeds

Bunnik, 25 september 2014 - BAM Nuttall (de Britse infrabouwer van Koninklijke BAM Groep nv) heeft in combinatie met Mott Macdonald van de gemeente Leeds opdracht verworven voor werkzaamheden die het centrum van Leeds moeten beschermen tegen overstromingsgevaar van de rivieren Aire en Hol Beck. Het project ter waarde van ruim € 27 miljoen (£23 miljoen) maakt deel uit van raamwerkprogramma Water and Environment Management van de Environment Agency.

De joint venture zal over een lengte van 4,3 kilometer – vanaf het spoorwegstation tot aan de Knostrop-stuw – diverse oevers verhogen en versterken. Tevens worden maatregelen genomen om de rivier bij hoog water meer ruimte te geven. Zo zullen vaste stuwen bij Crwon Point en Knostrop worden vervangen door beweegbare stuwen. Het is voor het eerst dat in het Verenigd Koninkrijk beweegbare stuwen worden toegepast. Voorts wordt  een dam die de rivier scheidt van een kanaal afgegraven.

Na afronding van het project in maart 2017 zijn ruim 3.000 woningen en 500 bedrijven en instellingen beschermd tegen zeer hoge waterstanden die gemiddeld eens per 75 jaar optreden.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.