30 september 2014 - 08:06

Minister Schultz opent verdubbelde N33

(Persbericht Rijkswaterstaat:) Utrecht, 29 september 2014 - Met het opblazen van een reusachtige smiley heeft minister Melanie Schultz van Haegen de verdubbelde N33 tussen Assen en Zuidbroek officieel geopend. De verdubbeling is in 16 maanden gerealiseerd en is daarmee bijna een jaar eerder klaar dan gepland.

Minister Schultz: ‘Met het verdubbelen en scheiden van de rijbanen is de N33 een stuk veiliger geworden en stroomt het verkeer beter door. Dit is goed voor de bereikbaarheid van de regio en daarmee voor de economie.’

De week voorafgaand aan de opening verrees de enorme smiley al in het centrum van Assen, Rolde, Gieten, Veendam en Zuidbroek. ‘We hebben zoveel leuke reacties ontvangen op de verdubbeling van de N33, vooral via Twitter. Dat positieve gevoel wilden we graag uitvergroten met deze vrolijke smileys. Er staan er ook twee op het klaverblad van Zuidbroek’, vertelt Dirk Flikkema, omgevingsmanager van de N33.


Knooppunt Assen

Voor een betere doorstroming van het verkeer richting de A28 heeft het knooppunt Assen-Zuid een fly-over gekregen die de N33 en de A28 met elkaar verbindt. De doorstroming is vergroot doordat het bestemmingsverkeer Assen en doorgaande verkeer op de N33 nu gescheiden is. Henk Brink, gedeputeerde provincie Drenthe vertelt: ‘Het knooppunt Assen heeft een enorme metamorfose ondergaan met een prachtige fly-over als verbinding op de A28. Daarnaast heeft met de verdubbeling van de N33 ook het verkeersplein Gieten, dat de provincie Drenthe in 2012 heeft omgebouwd, zijn definitieve vorm gekregen. Met de opwaardering van deze twee knooppunten is het economische klimaat in Drenthe toegenomen. En met de verdubbeling is de veiligheid op de N33 fors toegenomen. Dat is een enorme winst.’


Knooppunt Zuidbroek

De aansluiting van de N33 op de A7 is aanzienlijk verbeterd door de komst van het klaverblad in Zuidbroek. Mark Boumans, gedeputeerde provincie Groningen zegt: ‘Met de realisatie van het knooppunt Zuidbroek is de basis gelegd voor de verdere verbreding van de N33 richting de noordelijke nationale zeehavens. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan Energyport, zoals deze is omarmd door het Rijk in haar visie op infrastructuur en ruimte (SVIR).’


Samenwerking

De verdubbeling van de N33 is een samenwerking van Rijkswaterstaat, provincies Groningen en Drenthe, gemeente Assen, Aa en Hunze, Veendam en Menterwolde. De raming van de verdubbeling bedroeg ruim 200 miljoen euro. Hiervan is de helft gefinancierd door de provincies en gemeenten. De realisatie is uitgevoerd door consortium Poort van Noord, bestaande uit BAM PPP en PGGM. Poort van Noord blijft de komende twintig jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de N33 Assen – Zuidbroek.