19 september 2014 - 09:19

Randweg Zundert gebiedsgerichte verbetering infrastructuur; BAM start met uitvoering integraal en verbindend plan

Artist impression Randweg Zundert

Zundert, 19 september 2014 - Na jaren voorbereiden, overleggen en plannen smeden, heeft de gemeente Zundert het startsein gegeven voor de realisatie van de Randweg Zundert. BAM Wegen en de gemeente hebben de realisatieovereenkomst getekend. In de EMVI aanbesteding wist BAM zich te onderscheiden met een gebiedsgericht, integraal en duurzaam plan, dat twee dorpskernen verbindt door de aanleg van een fietsbrug en een ecologische zone. 

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Zundert zijn de opdrachtgevers voor de aanleg van de randweg. De nieuwe weg leidt het verkeer om het centrum van Zundert heen, waardoor het leefklimaat verbetert en de verkeersveiligheid toeneemt. De randweg wordt aangelegd aan de noordwest zijde van Zundert en loopt parallel aan de Kleine Beek. Waterschap Brabantse Delta participeert in het project met de aanleg van de ecologische verbindingszone. De ecologische zone verbindt de boven- en benedenloop van de Kleine Beek en voert de stroom op natuurlijke wijze tussen de kernen van Zundert en Klein-Zundert door.


Verbinding

In het plan is ook ruimte voor een opvallende nieuwe fietsbrug voor langzaam verkeer. De brug geeft niet alleen een comfortabele en veilige vorm aan de verbinding tussen beide dorpen, maar kan ook als icoon worden gezien die deze verbondenheid benadrukt. Tevens biedt het project een unieke kans om de randweg en de ecologische verbindingszone langs de Kleine Beek te verbinden tot een samenhangend landschapspark dat het gebied tussen de twee dorpskernen een nieuwe betekenis geeft, ingebed in het weidse landschap rond Zundert. Waar de voormalige Assortimentstuin nu oogt als een enigszins onbestemd buitengebied, wordt dit nieuwe landschapspark een aantrekkelijk en waardevol verblijfsgebied dat mens en natuur verbindt. Dit alles maakt de randweg tot een uniek, maar ook complex project waarin autoverkeer, planten, dieren, fietsers en recreanten, ieder met hun specifieke wensen en eisen, optimaal langs en over de randweg worden verbonden.


Laag Energie Asfalt Beton

BAM past voor het asfalteren van de onderlagen het duurzame Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) toe. Daarmee wordt een CO2-reductie van circa dertig procent en een forse verlaging van het energieverbruik gerealiseerd. Voor de deklagen past BAM het geluidreducerende Dubofalt toe. Het ontwerp van het landschapspark en de fietsbruggen is van wUrck architectuur stedenbouw en landschap uit Rotterdam.

Nadere informatie: BAM Wegen, Bart Hogenbosch, Marketing & Communicatie, (030) 287 69 54.