23 oktober 2015 - 11:05

BAM realiseert doorbraak in hergebruik ZOAB

BAM ZOAB duurzaam asfalt LE2AP hergebruik grondstoffen

Percentage hergebruik grondstoffen verdrievoudigd naar ruim 90 procent

Gouda, 22 oktober 2015 - BAM is erin geslaagd op industriële schaal ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) te produceren dat voor 93 procent bestaat uit teruggewonnen grondstoffen. In vergelijking tot huidige percentages hergebruik in ZOAB, die 0 procent tot 30 procent bedragen, betekent dit een doorbraak in de productie van duurzaam asfalt. De succesvolle test met circa 60 ton ZOAB heeft donderdag 22 oktober plaatsgevonden op het terrein van de Brabantse Asfalt Centrale in Helmond. BAM heeft deze vernieuwende productiemethode ontwikkeld in het kader van het Europese Life+ demonstratieproject LE2AP.

Het innovatieve ZOAB-mengsel van BAM bevat uit oud ZOAB teruggewonnen steen en mastiek. De teruggewonnen en vervolgens verrijkte mastiek is verschuimd, zodat het mengsel geproduceerd kan worden bij circa 110˚C. Dat levert naast de hoge hergebruikwaarde nog eens een CO2-reductie op van circa 30 procent en een energiereductie van circa 40 procent.

De teruggewonnen steen (PA Stone) is recent door KIWA gecertificeerd als nieuwe bouwstof. PA Stone wordt al met succes toegepast in ZOAB in een aantal wegenbouwprojecten van BAM.

Het gedrag van de ZOAB-laag en de daarin gebruikte teruggewonnen grondstoffen is met diverse methoden getoetst op de schaal van bitumen, mastiek en mengsel. Op elke schaal bleek dat de teruggewonnen grondstoffen en het daarmee geproduceerde asfalt kwalitatief minimaal gelijkwaardig zijn aan traditioneel geproduceerd ZOAB en vaak zelfs beter.


Vervangingsmarkt

Met LE2AP slaat BAM een nieuwe weg in voor de recycling van asfalt. LE2AP staat voor Low Emmission Asphalt Pavement, waarbij de 2 aangeeft dat het hierbij zowel om de emissie van geluid als van milieubelastende stoffen gaat. Het LE2AP-project is mede gefinancierd door een Europese LIFE+ subsidie.

De basisgedachte achter LE2AP is dat de gangbare methode voor het recyclen van asfalt grenzen kent. Deze grenzen zijn door de industrie bereikt en beperken de verdere verhoging van recyclingpercentages. Doordat er in Nederland steeds minder nieuwe wegen worden aangelegd, neemt het belang van horizontaal recyclen toe. De asfaltmarkt is inmiddels veel meer een vervangingsmarkt dan een greenfield markt.

De basisgedachte achter LE2AP is te stoppen met recyclen van asfalt en te starten met het terugwinnen van grondstoffen uit oud asfalt. Met de teruggewonnen grondstoffen kan vervolgens nieuw asfalt worden geproduceerd. Met deze werkwijze wordt volledige controle verkregen over de kwaliteit van de bouwstoffen en het recept van nieuw geproduceerd asfalt.


Het LE2AP proces kent in grote lijnen de volgende stappen:


  • Oud asfalt wordt gescheiden in steen en mastiek. De bitumen uit het oude asfalt komt hierbij grotendeels terecht in de teruggewonnen mastiek - een mengsel van zand, (vul)stof en bitumen - waardoor de teruggewonnen steen slechts weinig bitumen bevat (vaak <1 procent).

  • De steen wordt gezeefd in verschillende fracties. De steenfracties behoeven geen verdere aandacht en zijn per direct beschikbaar als hoogwaardige bouwstof (PA Stone) voor de productie van nieuw asfalt.

  • De teruggewonnen mastiek bevat verouderde bitumen en vraagt daarom wel om aandacht. Door de teruggewonnen mastiek te verwarmen en te verrijken met een verse zachte bitumen en een verjonger wordt een hoogwaardige mastiek verkregen met een constant bitumenpercentage en een constante kwaliteit. Doordat de mastiek als aparte materiaalfractie beschikbaar is, kan deze tijdens het opwaarderen goed gemengd worden. Oude en nieuwe bitumen mengen hierdoor optimaal en bovendien ontstaat zo een zeer homogene mastiek. Door de eigenschappen van de mastiek en het bitumenpercentage te controleren wordt een bouwstof met constante hoge kwaliteit verkregen.

  • BAM heeft met de ontwikkeling van haar lage temperatuur asfalt, LEAB, veel kennis en ervaring opgedaan met het verschuimen van bitumen. In LE2AP worden deze kennis en ervaring ingezet om de verrijkte en gehomogeniseerde teruggewonnen mastiek te verschuimen.

  • Door de mastiek te verschuimen kan deze worden gemengd met de teruggewonnen steen met een relatief lage temperatuur, zodat een kwalitatief zeer hoogwaardig nieuw asfalt ontstaat, dat is geproduceerd bij lage temperaturen en dat goeddeels bestaat uit teruggewonnen grondstoffen.


Het einddoel van LE2AP is de aanleg in 2016 van 1 kilometer deklaag met de volgende eigenschappen:


  • Initiële geluidsreductie ≥ 7dB;

  • Hergebruik materiaal ≥ 80%;

  • Geproduceerd bij ≤ 80°C;

  • Een sterke reductie uitstoot schadelijk stoffen.

Nadere informatie: BAM Infra, Bart Hogenbosch, marketing & communicatie, (06) 20 41 26 61.