22 oktober 2015 - 10:34

Kier-BAM joint venture sluit definitief contract van € 275 miljoen voor bouwrijp maken Hinkley Point C

Kier-BAM joint venture sluit definitief contract van € 275 miljoen voor bouwrijp maken Hinkley Point C

Bunnik, 22 oktober 2015 - De bouwcombinatie van BAM Nuttall (de Britse infrabouwer van Koninklijke BAM Groep nv) en Kier – die eerder was geselecteerd voor het bouwrijp maken van de locatie voor de nieuwe kerncentrale Hinkley Point C in Somerset (zuidwest-Engeland) – heeft een definitief contract gesloten ter grootte van circa € 275 miljoen (£ 203 miljoen) voor de realisering van de eerste fase voor de nieuwbouw.

Na selectie eind 2011 heeft de Kier-BAM joint venture nauw samengewerkt met opdrachtgever EDF gedurende de verdere ontwikkeling van het project. Deze samenwerkings- en partnerschapsrelatie heeft geleid tot de totstandkoming van een herziene en uitgebreidere opdracht op basis van geïntegreerd contract, een zogenoemd NEC-contract (New Engineering Contract).

Het project omvat omvangrijke ontgravingswerkzaamheden (meer dan 5,5 miljoen kubieke meter grond), grootschalige grondwerken, aanleg van complexe terrasvormige terreinen en de aanleg van een uitgebreid wegennet. Het programma is zo opgezet, dat het andere grote aannemers de mogelijkheid biedt om gelijktijdig hun werkzaamheden voor het project tot stand te brengen. Daarmee blijft het tempo van de uitvoering hoog.

Na ingebruikname zal de Hinkley Point C energiecentrale circa zeven procent van de Britse elektriciteit opwekken, voldoende om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van ongeveer vijf miljoen huishoudens.


Nadere informatie:


  • pers: Arno Pronk, (030) 659 86 23;

  • analisten: Joost van Galen, (030) 659 87 07.