20 oktober 2015 - 11:27

Rijkswaterstaat en consortium OpenIJ bereiken financial close voor nieuwe zeesluis IJmuiden

Zeesluis IJmuiden

IJmuiden, 20 oktober 2015 - De in augustus 2015 door Rijkswaterstaat toegekende opdracht aan het consortium OpenIJ (waarin BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF participeren) voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van een nieuwe zeesluis in IJmuiden is financieel ondertekend (financial close). Het project heeft voor het consortium een waarde van circa € 500 miljoen.

Na bijna honderd jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren. Daarom wordt een getij-onafhankelijke zeesluis gebouwd om ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe zeesluis wordt zeventig meter breed, vijfhonderd meter lang en achttien meter diep. De bouw start begin 2016, de nieuwe zeesluis is eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart. De nieuwe sluis wordt door OpenIJ gedurende 26 jaar onderhouden.

De financieringsstructuur omvat bankleningen, een lening van de Europese Investeringsbank (EIB) en eigen vermogen. De financiering voor het project wordt verstrekt door een consortium van banken bestaande uit DZ Bank, KfW IPEX-Bank, SMBC, BTMU, Unicredit Bank en EIB. Het eigen vermogen is ingebracht door BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A., VolkerWessels en DIF Infrastructure III, waarbij Rabobank het vermogensoverbruggingskrediet (equity bridge facility) heeft verstrekt.

Het consortium is geadviseerd door RBC en Houthoff Buruma. De banken zijn geadviseerd door JLT en Mazars. Juridisch adviseur van de banken is Herbert Smit Freehills samen met Linklaters. Technisch adviseur van de banken is Mott MacDonald. Aan de zijde van Rijkswaterstaat zijn PwC en Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn als adviseurs betrokken.


Samenwerking

Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en de gemeente Velsen. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het TEN-T programma van de Europese Unie.


Sluizenprogramma

Het project Zeetoegang IJmond is onderdeel van het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat.


OpenIJ

De bouw wordt in opdracht van OpenIJ uitgevoerd door de combinatie BAM en VolkerWessels. De baggerwerkzaamheden worden in onderaanneming uitgevoerd door Van Oord en Boskalis.

BAM PPP opereert namens Koninklijke BAM Groep op de markt voor publiek-private samenwerking. BAM PPP heeft vestigingen in Bunnik, Birmingham, Brussel, Dublin, Frankfurt am Main en Glasgow. De onderneming richt zich op de realisering van wegen en spoorwegen, onderwijs- en gezondheidszorgprojecten, justitiële inrichtingen en overige gebouwen. BAM PPP heeft financial close bereikt voor 38 projecten, met een totale vermogenswaarde van € 5,7 miljard. www.bamppp.com

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 30 juni 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van € 186,6 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.

www.pggm.nl

VolkerWessels is een Nederlands concern met zo’n 120 ondernemingen. We zijn actief in drie gebieden: Nederland, Verenigd Koninkrijk en Canada/Verenigde Staten in drie divisies: bouw & vastgoed, infrastructuur en energie & telecom. VolkerWessels bouwt met circa 15.000 medewerkers aan wonen, werken, mobiliteit, energie & telecom. We ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren, beheren, exploiteren en onderhouden. Dit doen we voor onze stakeholders: opdrachtgevers, financiers, medewerkers, leveranciers en de maatschappij in brede zin. VolkerWessels is een concern dat kansen benut en duurzame innovaties introduceert. www.volkerwessels.com

DIF is een onafhankelijke Nederlandse investeerder in infrastructuurprojecten dat voor in totaal € 3.1 miljard aan fondsen beheert. Door gerichte investeringsfondsen biedt DIF haar investeerders toegang tot hoog gekwalificeerde infrastructuur projecten die voor de lange termijn stabiele kasstromen realiseren, zoals publiek private samenwerking (PPS) en duurzame energie projecten. DIF is actief in Europa, Noord Amerika en Australië, en heeft kantoren in Amsterdam, Frankfurt, Londen, Parijs, Madrid, Toronto, Sydney en Luxemburg. www.dif.eu


Nadere informatie