BAM versterkt en verduurzaamt woningen in het Groningse aardbevingsgebied

Aardbevingsbestendig wonen in Loppersum

Groningen, 12 november 2015 - In opdracht van Centrum Veilig Wonen (CVW) start BAM deze maand met het versterken van 29 woningen in het Groningse Loppersum. De eengezinswoningen zijn eigendom van Woningstichting Wierden en Borgen en vergen extra veiligheid in verband met de door gaswinning geïnduceerde aardbevingen. Gelijktijdig met het bouwkundig versterken, voert BAM maatregelen uit om de woningen nul-op-de-meter (NOM) te maken. De woningen maken deel uit van de 1.650 corporatiewoningen die de komende maanden in de regio worden versterkt en verduurzaamd.

In Loppersum is de kans op de meeste en zwaarste bevingen het grootst. CVW laat hier in fases woningen bouwkundig versterken. Dat betekent dat de constructie van de woningen structureel sterker wordt en daarna beter bestand is tegen aardbevingen. Om gelijktijdig bij te kunnen dragen aan de verduurzaming is BAM gevraagd een versterkte NOM-woning te ontwikkelen voor de bestaande rijwoningen uit de jaren zestig.

NOM staat voor nul-op-de-meter. De installaties in een NOM-woning zorgen over een jaar gezien voor net zoveel duurzame energie als gemiddeld door een huishouden wordt verbruikt. In Loppersum plaatst BAM een stalen constructie aan de buitenkant van de bestaande gevels als solide basis voor de nieuwe gevels. Over het bestaande dakbeschot komt een geïsoleerd en verstevigd dak voorzien van zonnepanelen. De nieuwe installaties bestaan uit een warmtepomp, een WTW-ventilatiesysteem en een slimme elektriciteitsmeter.

Voor de realisatie van de versterkte NOM-woningen in Loppersum werkt BAM Woningbouw samen met zusteronderneming BAM Bouw en Techniek. BAM realiseert de NOM-woningen in Loppersum in nauwe samenwerking met haar co-makers.


Nadere informatie