RSS Feed Persberichten

25 februari 2015

Gouda, 25 februari 2015 – Rijkswaterstaat en BAM Infra hebben een overeenkomst gesloten voor het integraal en variabel onderhoud (IVOD) van gedeelten van een aantal rijkswegen in Zuid-Holland. De contractwaarde bedraagt circa € 12 miljoen. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar. BAM is gestart met de voorbereidingen van de werkzaamheden.

24 februari 2015
Dundee City Council en BAM tekenen overeenkomst voor bouw V&A Museum of Design Dundee

Bunnik, 24 februari 2015 - Dundee City Council en BAM Construction Ltd hebben een overeenkomst getekend voor de bouw van het V&A Museum of Design Dundee. Met de bouw is een bedrag gemoeid van ruim € 109 miljoen (£ 80 miljoen).

24 februari 2015

Bunnik, 24 februari 2015 - Koninklijke BAM Groep  nv maakt bekend dat het Engelstalige integrated report over het verslagjaar 2014 vandaag om 12.00 uur in digitale vorm beschikbaar zal zijn op de websites www.bam.nl en www.bam.eu.

19 februari 2015

Bunnik, 19 februari 2015 - Na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 22 april 2015 zal mevrouw C.M.C. Mahieu aftreden als lid van de raad van commissarissen wegens het aflopen van haar benoemingstermijn. Met inachtneming van het versterkte aanbevelingsrecht door de centrale ondernemingsraad heeft de raad van commissarissen, het voornemen mevrouw Mahieu voor te dragen om door de algemene vergadering als commissaris te worden herbenoemd voor een periode van vier jaar, zulks onder de voorwaarde dat de algemene vergadering geen gebruik maakt van haar aanbevelingsrecht.

19 februari 2015
  • Gecorrigeerd resultaat ondersteund door sterk vierde kwartaal en eerste besparingen Back-in-shape
  • Positieve kasstroom 2014 gesteund door desinvesteringen en verbeterd handelswerkkapitaal
  • Resultaten in operationele sectoren lager in een moeilijk jaar, sterke resultaten in investeringssectoren
  • Orderportefeuille stabiel, kwaliteit verbetert
  • Non-cash waardeverminderingen op grondposities Nederlands vastgoed en op twee Ierse ppstolwegen
  • Back-in-shape-programma: goed momentum besparingen kosten en werkkapitaal en beter projectmanagement

Klik hier voor het hele persbericht.

18 februari 2015
Viering hoogste punt Rehoboth in Elburg; wethouder Polinder verricht officiële handeling

Elburg, 18 februari 2015 - Ontwikkelingscombinatie School4kwartier (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Van Gelder Ontwikkeling) houdt donderdag 19 februari een feestelijke bijeenkomst met het bereiken van het hoogste punt in het project Rehoboth in Elburg. In de aanwezigheid van  kopers en andere betrokkenen verricht wethouder Jan Polinder de officiële handeling. Na een traject van crowdsourcing, waarbij belangstellenden hun woonwensen kenbaar hebben gemaakt, zijn de woningontwerpen en -sferen voor de Rehobothlocatie volledig afgestemd op de klantvraag. Met deze aanpak is de verkoop voorspoedig verlopen, waarbij alle 28 woningen binnen een termijn van vijf maanden zijn verkocht. De oplevering van de woningen is naar verwachting voor de zomer.

18 februari 2015
Laatste woningen Deo Neo in Haarlem verkocht; wethouder Van Spijk verricht officiële handeling voor start bouw laatste fase

Haarlem, 18 februari 2015 - VOF Deo-terrein (gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en De Key Projectontwikkeling) geeft 19 februari 2015 het startsein voor de realisatie van de laatste achttien woningen in Deo Neo in Haarlem. Hiermee komt de afronding van het plan in zicht. Om dit bijzondere moment te vieren, wordt voor kopers en andere betrokkenen op 19 februari een feestelijke start van de bouw georganiseerd, waarbij wethouder Jeroen van Spijk de officiële handeling verricht.

18 februari 2015

Hilversum, 18 februari 2015 - Winkelcentrum Kerkelanden is al jaren lang een bijzonder goed lopend winkelcentrum in de wijk Kerkelanden in Hilversum. Het in 1970 gerealiseerde winkelcentrum verdient dan ook wel een moderniseringsslag. Samen met AM Real Estate Development en Buro van der Goes is de herontwikkeling vormgegeven.

16 februari 2015

Woerden, 13 februari 2015 - Gemeente Woerden en Maatschap Haanwijk gaan onderzoeken of het haalbaar is woningen te bouwen op de locatie Haanwijk in Harmelen. Het gaat om 90 woningen in het gebied tussen de nieuwe westelijke randweg en de Hollandse Kade naast Hofwijk-West; een gebied dat in de ruimtelijke structuurvisie staat aangeduid als woningbouwlocatie. Wethouder Martin Schreurs (namens gemeente Woerden) en directeuren Sander van Oostrum en Alfred Bolks (namens Maatschap Haanwijk) hebben op 11 februari een intentieovereenkomst getekend.

13 februari 2015

(Persbericht PGGM:) Zeist/Bunnik, 13 februari 2015 - PGGM committeert opnieuw kapitaal aan de joint venture met BAM PPP die is gericht op pps-projecten in Nederland en een aantal Noordwest-Europese landen. Beide partners verwachten dat ook in 2015 weer projecten kunnen worden toegevoegd aan de portefeuille.

12 februari 2015

(Persbericht Rijkswaterstaat Midden-Nederland:) Utrecht, 12 februari 2015 -  Rijkswaterstaat start in het voorjaar van 2015 met de renovatie van de A27 Flevoland, van de Stichtse Brug tot en met Knooppunt Almere. De huidige fundering van de weg kan de beweging van de ondergrond niet goed opvangen. Hierdoor zijn scheuren ontstaan in het wegdek. De opdracht voor de renovatie van de A27 Flevoland is gegund aan BAM Infra.

12 februari 2015

(Persbericht gemeente Groningen:) Groningen, 11 februari 2015 - De bouw van het Forum is al aan de gang. B&W passen de bouwfasering van dit project in de Groninger binnenstad per direct aan. Het college heeft besloten om nu een pauze van vier maanden in te lassen. Het Forum is al anderhalf jaar in aanbouw. In de komende fase gaat de aardbevingsbestendigheid van het gebouw tellen omdat het gebouw de hoogte in zou gaan, in de vorige fases van de bouw telde dit minder. “We weten nu pas de Nationale Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen”, aldus wethouder Paul de Rook. Minister Kamp publiceerde deze normen afgelopen maandag. “Wel hebben we al eerder gekeken naar de gevolgen van verschillende aardbevingsscenario’s voor het Forum.”

11 februari 2015

(Persbericht BV KKS:) Terneuzen, 11 februari 2015 - Over precies honderd dagen gaat de Sluiskiltunnel open voor het verkeer. Het aftellen is nu dus echt begonnen. Om het bij te kunnen houden is op de website van de Sluiskiltunnel een teller geplaatst.

11 februari 2015

Gouda, 11 februari 2015 - BAM Infraconsult bv heeft (onder de handelsnaam Delta Marine Consultants (DMC)) een licentieovereenkomst ondertekend met Adani Ports and Special Economic Zone voor de toepassing van Xbloc-golfbrekerblokken in het Mundra LNG-project. Dit is de eerste toepassing van Xblocs in India.

10 februari 2015
Foto: Thea van den Heuvel / DAPh.

(Persbericht BAM Civiel, Max Bögl Nederland en gemeente Nijmegen:) Nijmegen, 9 februari 2015 - Voor de tweede keer in een half jaar tijd is de Nijmeegse stadsbrug De Oversteek in de prijzen gevallen. Vanavond werd bekend dat de brug de Nationale Bouwprijs 2015 heeft gewonnen in de categorie Civiele Kunstwerken. Het project is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Nijmegen door Bouwcombinatie Stadsbrug Nijmegen v.o.f., bestaande uit BAM Civiel bv en Max Bögl Nederland b.v. Het ontwerp is van de Belgisch-Luxemburgse architecten- en ingenieurscombinatie Laurent Ney en Chris Poulissen. In oktober won De Oversteek ook al de Nationale Staalprijs 2014.

4 februari 2015
Nieuwe spitsstrook A7

(Persbericht Rijkswaterstaat:) Utrecht, 4 februari 2015 - Rijkswaterstaat heeft woensdag 4 februari 2015 bouwbedrijf BAM opdracht gegeven de spitsstrook op de A7, van Purmerend-Zuid tot en met knooppunt Zaandam, aan te leggen. De aanleg van de spitsstrook is onderdeel van het project ‘Aanleg Spitsstroken A7/A8’ van het landelijk programma Beter Benutten. Met de aanleg van spitsstroken gebruiken de weggebruikers de vluchtstrook bij drukte als extra rijstrook. Hierdoor worden de bestaande wegen beter benut en verbetert de doorstroming.

3 februari 2015
AM start voorverkoop Tuinhof in Veemarkt Utrecht

Utrecht, 3 februari 2015 - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM is gestart met de voorverkoop van 78 woningen in het nieuwbouwproject Tuinhof in Veemarkt te Utrecht. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website www.tuinhof.nl.

3 februari 2015
Tweede fase Nieuw Proosdij officieel van start; waar historie en toekomst samenkomen vormt zich definitief ‘Maison Proosdij’

Meerssen, 2 februari 2015 – Gisteren is de tweede fase van het bijzondere project Nieuw Proosdij van start gegaan. Wethouder Ruimtelijke ordening Guido Houben verrichtte de officiële starthandeling door de sloophamer ter hand te nemen in het voormalige Proosdijklooster. De komende periode worden hier - na een grondige verbouwing - twee appartementen, twee stadswoningen en een penthouse gerealiseerd. Naast het Proosdijklooster komen zestien nieuwbouwappartementen. Naar verwachting worden de werkzaamheden begin 2016 afgerond.

3 februari 2015

Bunnik, 3 februari 2015 – BAM Infra heeft de bemalingsactiviteiten van dochteronderneming BAM Nelis De Ruiter te Halfweg overgedragen aan Mos Grondwatertechniek. Mos Grondwatertechniek is expert op het gebied van grondboringen en bronbemalingen, met vestigingen in Heinenoord, Amsterdam en Wanica, Suriname. De transactie heeft betrekking op de onderhanden werken, het materieel en negen medewerkers.