9 september 2015 - 15:50

BAM realiseert zuidelijke randweg Borne

BAM realiseert zuidelijke randweg Borne

Zwolle, 9 september 2015 – Gemeente Borne en BAM Infra hebben woensdag 9 september een overeenkomst gesloten voor de realisatie van de zuidelijke randweg in Borne. De gemeente werkt sinds 2010 aan de voorbereiding voor de aanleg van deze randweg. BAM is geselecteerd na een uitgebreide aanbestedingsprocedure. De aanneemsom bedraagt circa € 4,8 miljoen.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Borne een schetsontwerp voor de zuidelijke randweg opgesteld. De weg vervult als nieuwe verbinding meerdere functies.

Het leidt het verkeer om Borne heen en zorgt daarmee voor ontlasting van bestaande wegen en kruispunten. Daarnaast ontsluit de randweg het Westermaat Plein en De Veldkamp beter in de richting van Almelo, Zwolle en Enschede. De randweg fungeert tevens als noodweg in geval van een calamiteit bij Knooppunt Buren.

De uitwerking van het ontwerp en de eerste voorbereidingen vinden dit jaar plaats. De uitvoering start in 2016. BAM betrekt omwonenden en belanghebbenden uitvoerig bij de realisatie.

Nadere informatie: BAM Infra, Bart Hogenbosch, Marketing & Communicatie, b.hogenbosch@bamwegen.nl.