23 september 2015 - 15:06

BAM zet met ‘Smart Grid Ready’-woningen in Soesterberg een grote stap naar de Slimme Wijk

BAM zet met ‘Smart Grid Ready’-woningen in Soesterberg een grote stap naar de Slimme Wijk

Soesterberg/Bunnik, 23 september 2015 – BAM zet bij de renovatie van 69 woningen van woningcorporatie Portaal in Soesterberg, de eerste stappen richting een slim energienet. De renovatie is een van de projecten die in het kader van de Stroomversnelling worden ondernomen om oudere woningen in de sociale huursector te verbouwen tot comfortabele en energiezuinige nul-op-de-meterwoningen. BAM heeft zeven woningen in Soesterberg uitgerust met techniek om slim om te gaan met installaties. De woningen zijn daarmee ‘Smart Grid Ready’.

De renovatiewerkzaamheden omvatten de plaatsing van nieuwe isolerende gevels die tegen de bestaande gevels worden gezet. Over het huidige dak wordt een geïsoleerd dak met zonnepanelen geplaatst. De woningen krijgen nieuwe, zuinige installaties en worden losgekoppeld van het gasnet. Alles gaat voortaan elektrisch. Bewoners krijgen een inductiekookplaat. Oudere keukens, badkamers en toiletten worden gemoderniseerd. BAM renoveert elke woning binnen twee weken, waarbij de bewoners in hun huis kunnen blijven.


Eén van de eerste slimme wijken van Nederland

De grote hoeveelheden zonnepanelen en warmtepompen die in de Stroomversnelling worden toegepast, hebben invloed op de energiehuishouding van het gebied. Omdat de bewoners niet langer stoken en koken met gas, zal het elektriciteitsverbruik toenemen. Slimme energienetten zijn noodzakelijk om in de toekomst – met grote aandelen duurzame energieopwekking en verhoogd elektriciteitsverbruik – de energievoorziening te garanderen en betaalbaar te houden. BAM wil met deze stap het serviceniveau richting de bewoner verhogen, en de duurzaamheid verder vergroten. Door flexibel om te gaan met energie kan worden voorkomen dat het energienet moet worden versterkt, hetgeen zou leiden tot hoge maatschappelijke kosten.

Slimme netten vormen de basis van slimme wijken. De slimme wijk gaat verder dan een technische oplossing; het biedt de mogelijkheid om samen duurzaam te zijn.


Smart Grid Ready

BAM loopt – samen met de partners Alklima/Mitsubishi Electric en Enervalis - voorop in deze ontwikkeling door binnen de Stroomversnelling de eerste stappen te zetten richting een slim energienet. Het unieke aan dit project is dat het gaat om een concrete stap richting de uitrol van slimme wijken op grotere schaal. Het doel is op korte termijn meer woningen uit te rusten met deze technieken.

De woningen zijn Smart Grid Ready, doordat er slim kan worden omgegaan met de installaties. Zo zal BAM in dit proefproject de lucht/water-warmtepompen van Mitsubishi Electric zodanig aansturen, dat ze op het ideale moment de warmtapwaterbuffer laden – bijvoorbeeld overdag als de zon schijnt. De bewoners merken hiervan niets, aangezien er altijd warm water beschikbaar is op het moment dat het nodig is. Smart Grid Ready woningen bieden flexibiliteit die bijdraagt aan het optimaal gebruiken van de lokaal geproduceerde energie. Hiermee kunnen hoge kosten in de toekomst worden voorkomen. Bovendien kan de installatie optimaal draaien, waarmee het energiegebruik verder wordt verminderd.

Er wordt volledig volgens het Universal Smart Energy Framework (USEF) gewerkt, waardoor de flexibiliteit kan worden ingezet op de energiemarkt. De standaard beschrijft alle rollen en verantwoordelijkheden van diverse partijen die actief zijn in de energiehuishouding en maakt het mogelijk om effectief samen te werken. Het realiseren van ‘Smart Grid Ready’ woningen vormt een voorloper op het EU project REnnovates, waarin BAM met internationale partners op grote schaal slimme woningen wil realiseren.


Nadere informatie


  • BAM Bouw en Vastgoed: Dennis van Goch, technologisch ontwerper, +31 (0)30 659 89 66;

  • Alklima/Mitsubishi Electric: Hugo Jansen (Alklima B.V.), sales manager Ecodan, +31 (0)78 615 00 00;

  • Enervalis: Stefan Lodeweyckx , +32 (0) 11 39 75 79.